Powiat Lubaczowski – Zapraszamy do nowego działu.

Powiat lubaczowski zajmuje przygraniczne, północno – wschodnie tereny województwa podkarpackiego. Od wschodu graniczy z Ukrainą, zaś od północy z województwem lubelskim. Położony jest malowniczo w obrębie dwóch makroregionów geograficznych; Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Powierzchnia powiatu wynosi 1310 km2 i zamieszkuje go około 60 tys. mieszkańców. W skład powiatu wchodzi 8 gmin: Lubaczów – miasto, Lubaczów – gmina, Cieszanów, Oleszyce, Narol, Horyniec Zdrój, Stary Dzików i Wielkie Oczy. Charakterystyczne położenie powiatu, z dala od dużych aglomeracji miejskich i liczne bogactwa naturalne sprawiają, ze klimat tej ziemi jest wyjątkowy i specyficzny, a okoliczne tereny nastawione głównie na rolnictwo i turystykę.
Walory Turystyczne. Granice powiatu lubaczowskiego obejmują interesujące rejony geograficzne, które stają się celem zainteresowania coraz większej rzeszy turystów grupowych i indywidualnych. Tu bowiem leży Płaskowyż Tarnogrodzki z Lasami Sieniawskimi i Puszczą Solską, gdzie można spotkać zwierzynę łowną i chronioną, rzadkie gatunki ptaków, gadów i roślin. Rzeki obfitujące w wiele gatunków ryb, dzięki oczyszczalniom ścieków są coraz czystsze, o czym świadczy występowanie w nich raków i ryb typowych dla rzek górskich. Można też spotkać żeremia bobrów. Dla turystów najciekawszy jest rejon Roztocza. Północną część powiatu zajmuje Południoworoztoczański Park Krajobrazowy. Wśród atrakcji warto wymienić przełom Tanwi, tworzący szereg wapiennych progów, zwanych szumami. Roztocze Wschodnie i część środkowego charakteryzuje się najwyższymi wzniesieniami w granicach Polski – Długi Goraj o wysokości 391 m n.p.m. i nieco niższe – Wielki Dział i Krągły Goraj. Roztocze w granicach powiatu cechuje znaczne zalesienie, sięgające 60 %. Bogate środowisko przyrodnicze uzupełniają liczne zabytki architektury sakralnej i pałacowej – niektóre spośród nich to prawdziwe perły. Należy do nich niewątpliwie oryginalny zespół cerkiewny w Radrużu- zabytek klasy „0” (XVI – XVII w), pałac w Narolu (XVIII w), drewniana cerkiew w Gorajcu (XVI w), dwory obronne (najstarszy w Wielkich Oczach) i kurhany. Godne uwagi są tutejsze cerkwie (w części zmienione na kościoły), zarówno te stare, drewniane, jak i nowsze, murowane, będące ozdobą wielu miejscowości. Wszystkie te walory są dostępne dla turystów – dotarcie do różnych zakątków ziemi lubaczowskiej umożliwia linia kolejowa i dobra siec dróg i połączeń autobusowych.

Wiecej informacji o zabytkach, kościołach i cerkwiach oraz pałacach i dworach powiatu lubaczowskiego znajdą Państw TUTAJ