Turystyka – wspólna sprawa

Mam przyjemność zaprosić Panią/Pana na konferencję wojewódzką „Turystyka – wspólna sprawa” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa podkarpackiego. Już w listopadzie rozpoczynają się w województwie mazowieckim konferencje otwierające pierwszy w Polsce ogólnopolski projekt szkoleń i doradztwa dla branży turystycznej „Turystyka – wspólna sprawa”. W trakcie konferencji zostaną przedstawione korzyści dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji wspierających rozwój turystyki w regionie.
Pobudzenie aktywności turystycznej, szersza współpraca z partnerami w regionie, wzmocnienie konkurencyjności regionalnych markowych produktów turystycznych – to efekty projektu, które już wkrótce mogą przynieść korzyści Państwa instytucji. Więcej informacji na temat projektu „Turystyka – wspólna sprawa” na stronie internetowej www.tws.org.pl.

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI NA PODKARPACIU
Świlcza/Rzeszów 1.12.2006 r.
Hotel i Restauracja
„Nowy Dwór”
36-072 Świlcza 146e k/Rzeszowa

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI
W celu zgłoszenia udziału w konferencji należy wybrać miejsce i termin konferencji a następnie wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy do Regionalnego Biura Projektu nie później niż na 5 dni przed datą konferencji (pocztą, faksem lub drogą elektroniczną). W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby należy powielić i przesłać wypełniony dodatkowy formularz zgłoszeniowy.
Regionalne Biuro Projektu w Rzeszowie
ul. Szopena 51/315,
tel. (017) 852 06 00 w. 285, 286
fax. (017) 852 06 00 w. 287
email: [email protected]
UWAGA! Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc na konferencje jest ograniczona.
O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczę na Państwa obecność,
Jan Sołek
Regionalny Koordynator
województwa podkarpackiego

PROGRAM:
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie konferencji – przywitanie gości i uczestników
Regionalny Koordynator Projektu
O projekcie cz. I – cele i założenia
Co to jest „Turystyka – wspólna sprawa”?
Dlaczego warto wziąć udział w tym projekcie?
Przedstawiciel Konsorcjum
Produkt turystyczny jako element marketingu terytorialnego (ujęcie sieciowe)
Co to jest regionalny produkt turystyczny?
Jak powstaje regionalny produkt turystyczny?
Jak mogę skorzystać na stworzeniu takiego produktu w moim regionie?
Ekspert – wykładowca
Przerwa na kawę
Najlepsze praktyki zarządzania markowymi produktami turystycznymi na przykładach zagranicznych
Ekspert zagraniczny
O projekcie cz. II – organizacja i metodyka
Jakie kursy i szkolenia będą organizowane w projekcie?
Na jakich warunkach mogę w nich uczestniczyć?
Przedstawiciel Konsorcjum
Przerwa na kawę
O projekcie cz. III – program i propozycje produktowe
Jakie regionalne produkty turystyczne można stworzyć w moim regionie?
Jak mogę wziąć udział w ich budowie?
Ekspert – wykładowca
Lunch
Dyskusja/Zakończenie konferencji