Powstanie Centrum im. Ignacego Łukasiewicza

JASŁO. W Ulaszowicach, w miejscu gdzie znajdowała się destylarnia ropy naftowej ma powstać Centrum im. Ignacego Łukasiewicza. Ma to być jedna z atrakcji turystycznych miasta. Wydobycie i idea przetwórstwa ropy naftowej posiada epokowe znaczenie dla współczesnego rozwoju cywilizacyjnego. Planowane w miejscu kolebki przemysłu naftowego Centrum ma być jednym z miejsc wchodzącym w skład Karpacko – Galicyjskiego Traktu Naftowego.
– W tej chwili mamy przygotowane założenia konkursu architektonicznego, który ma to miejsce przygotować pod przyszłe centrum – wyjaśnia burmistrz Andrzej Czernecki. – W ciągu kolejnych lat chcemy konsekwentnie promować postać Ignacego Łukasiewicza, jako twórcy polskiego i światowego przemysłu naftowego.
Założenia Projektu zostały już zaprezentowane podczas konferencji „Europejskie dziedzictwo techniki – Perspektywy rozwoju techniki industrialnej”. W ciągu najbliższych kilku miesięcy projekt ten ma promować Polska Organizacja Turystyczna przy wsparciu lokalnych organizacji turystycznych.
– Taka forma ściągnięcia turystów do naszego miasta, które praktycznie w wyniku działań wojennych zostało doszczętnie zniszczone, gdzie nie ma szczególnych zabytkowych obiektów, uważamy, że jest najbardziej naturalna, uzasadniona historycznie – dodał Andrzej Czernecki.