Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu

Imprezy w Przemyślu – Wrzesień 2008
Jesienne Spotkania z Poezją: Obchody Roku Zbigniewa Herberta w Przemyślu
5 września ( piątek )
godz. 10.00 Sesja literacka ( Zamek Kazimierzowski )
godz. 19.30 „Z wysokości schodów” – spektakl poetycki wg poezji Zbigniewa Herberta
w wyk. Grupy Teatralnej „Garderoba” z CK w Przemyślu ( schody w Rynku )
godz. 20.00 „Noc Poetów” ( schody w Rynku )
6 września ( sobota ), godz. 17.00
– podsumowanie sesji literackiej „Zbigniew Herbert, Jarosław Iwaszkiewicz”
– spotkanie z młodymi twórcami i rozstrzygnięcie konkursu literackiego na esej
– wieczór poetycko – muzyczny „W kręgu sztuki Herberta”
( Klub „Niedźwiadek )
7 września ( niedziela ), godz. 18.00
Spektakl „Powrót Pana Cogito” w wyk. Olgi Sawickiej i Zbigniewa Zapasiewicza oraz Katarzyny Nowakowskiej ( fortepian )
( Zamek Kazimierzowski ) – wstęp wolny
Org.: PCKiN ZAMEK

8 – 14 września
Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego:
„Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”
„Śladami przeszłości” – blok imprez historyczno-kulturalnych

10 września ( środa ), godz.20.00
Klubowy wieczór jazzowy
( Klub „Niedźwiadek”)– wstęp wolny
Org.: PCKiN ZAMEK

12 września (piątek), godz. 18.00
Otwarcie wystawy malarstwa Zdzisława Twardowskiego
(Zamek Kazimierzowski) – wstęp wolny

12 września ( piątek ), godz. 19.00
Z cyklu „Zamkowe Wieczory Muzyczne”: koncert fortepianowy w wyk. Floriana Krumpock
( Austria ), w programie utwory F.Liszta, A.Berga, J.Brahmsa
( Zamek Kazimierzowski ) – wstęp wolny
Org.: PCKiN ZAMEK

III Międzynarodowy Festiwal Kresowej Pieśni Patriotycznej
13 września ( sobota ),
godz. 16.00 Przesłuchania konkursowe
godz. 19.00 Warsztaty artystyczne
14 września ( sobota ),
godz. 17.00 Koncert Galowy
( Zamek Kazimierzowski ) – wstęp wolny
Org.: PCKiN ZAMEK

24 września ( środa ), godz. 10.00
Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego
( Zamek Kazimierzowski ) – wstęp za zaproszeniami
Org.: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Przemyślu

25 września ( czwartek ), godz. 10.00
Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego
( Zamek Kazimierzowski ) – wstęp za zaproszeniami
Org.: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Przemyślu

27 września ( sobota ), godz. 16.00
XV Festiwal Piosenki Religijnej
( Zamek Kazimierzowski ) – wstęp wolny
Org.: Parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu i PCKiN ZAMEK

WYSTAWY NA ZAMKU KAZIMIERZOWSKIM

Wystawy stałe:
– Lapidarium
– 139 lat Towarzystwa Dramatycznego im. A.Fredry „Fredreum” w Przemyślu,
– „Fredreum” w karykaturze,
– Dorobek sceniczny Kazimierza Opalińskiego – najwybitniejszego aktora „Fredreum”,
– Widoki przemyskie z lat 50-tych XX wieku

Wystawa czasowa:
– Wystawa malarstwa Grupy Twórczej „Archipelag” – czynna do 7 września
Zamek Kazimierzowski – Galeria
– Wystawa malarstwa Zdzisława Twardowskiego czynna od 12 do 30 września
Zamek Kazimierzowski – Galeria