Przewodniku nasz… – Turyści jasielscy pożegnali Ojca Świętego

I ruszyłeś sam na szlak
Ten ostatni, ten najlepszy
Przyszedł czas, Pan dał ci znak

Podobnie jak w kilku innych miejscach polskich gór, także w Beskidzie Niskim na Magurze Wątkowskiej, przy obelisku poświęconym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, piętnastoosobowa grupa turystów z Jasła w dniu pogrzebu pożegnała Naszego rodaka, oddając mu hołd w tej ostatniej ziemskiej wędrówce. Nie mogąc być w Watykanie w tym szczególnym dniu, a zarazem pamiętając o tym, iż sam Papież mówił, „w górach jest bliżej do Boga”, we wczesnych godzinach porannych, grupa ta postanowiła „połączyć” się z Nim duchowo poprzez wyjście na szczyt Magury, aby pod obeliskiem złożyć wieniec, zapalić znicze oraz zmówić modlitwę za dusze zmarłego. Beskid Niski, mało znany i niedoceniany zakątek polskich gór, ceniony jest jednak przez miłośników prawdziwych wędrówek turystycznych, do których zaliczał się zapewne także ks. Karol Wojtyła, który wraz z młodzieżą wędrował tędy m.in. w 1953 i 1958 roku.
Góry w życiu Papieża odgrywały ważną rolę, były swoistym sacrum skoro mówił o nich, że: „Od zarania dziejów góry stanowią dla ludzkości uprzywilejowane miejsce spotkania z Bogiem i Jego nieskończoną wielkością. Byt człowieka jest przemijający i zmienny – góry istnieją w sposób pewny i trwały, są wymownym obrazem niezmiennej wieczności Boga. W górach milknie bezładny zgiełk miasta, panuje cisza bezmiernych przestrzeni, która pozwala człowiekowi wyraźnie usłyszeć wewnętrzne echo głosu Boga. Patrząc na górskie szczyty, ma się wrażenie, że ziemia wznosi się ku górze, jak gdyby pragnęła dotknąć nieba; człowiek widzi w tym niejako wyjaśnienie własnego dążenia do transcendencji i nieskończoności”.
Obelisk na Magurze Wątkowskiej związany jest z wędrówką ks. Karola Wojtyły przez Bieszczady i Beskid Niski w 1953 roku, kiedy to wędrując z Ustrzyk Górnych do Krynicy na stokach Magury Wątkowskiej w dniu 14 sierpnia odprawił mszę świętą.
W 50 rocznice tamtego wydarzenia, jak i w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej, pamiętając równocześnie o słowach papieża: „pilnujcie mi tych szlaków”, jasielscy turyści postawili ów pamiątkowy obelisk, który w dniu 15.08.2003 r. został poświęcony przez biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego. Do zobaczenia na górskich szlakach.

Turyści jasielscy.