Zapraszamy do Muzeum w Rzeszowie

Od 16 marca do 8 maja 2005 roku w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie oglądać można wystawę prac Wiesława Grzegorczyka. Przypomnijmy, że przed prezentacją w rodzinnym mieście artysty, ekspozycja odniosła wielki sukces w środowisku krakowskim (Muzeum Archidiecezjalne).
Wiesław Grzegorczyk jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni plakatu prof. Piotra Kunce. Znamiennym jest fakt, że wcześniej studiował na Wydziale Lekarskim tamtejszej Akademii Medycznej, a nawet odbył wymagane staże podyplomowe. Obecnie pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obok pracy zawodowej na uczelni zajmuje się projektowaniem graficznym. Jest autorem ponad 50-ciu plakatów, kilku opracowań graficznych albumów artystycznych i czasopism oraz czołówek filmowych. Zajmuje się także projektowaniem herbów i znaków graficznych. Swoje plakaty prezentował już na ośmiu wystawach indywidualnych, stu kilkudziesięciu zbiorowych w Polsce i kilkudziesięciu – za granicą. Od 1995 roku bierze udział w najważniejszych cyklicznych międzynarodowych i krajowych wystawach plakatu. Otrzymał 22 nagrody i wyróżnienia w krajowych i międzynarodowych konkursach z dziedziny projektowania graficznego i filmu animowanego.
Na ekspozycji w Muzeum Okręgowym zebrano około 50 plakatów. Ich tematyka jest bardzo różnorodna. Są to zarówno realizacje o charakterze politycznym, jak i te powstałe z racji jubileuszów, świąt państwowych, przeglądów oraz festiwali teatralnych i filmowych, z okazji dwóch ostatnich wizyt Ojca Świętego w Polsce, a także plakaty wystaw muzealnych (w tym dla naszego Muzeum na ekspozycję: „Żołnierze Generała Sikorskiego. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945”, 2003).
To, co uderza w tych pracach to głęboki szacunek dla tradycji, wartości. Zawężona gama barwna wzmaga i tak już przecież czytelną metaforę, o której w katalogu wystawy obszernie pisał Florian Zieliński. Artysta w sposób prosty i „bez ozdobników” dociera do istoty rzeczy. Ciepło, niekiedy z humorem przedstawia bliski mu świat medycyny, np. porównując otolaryngologów do badaczy odważnie wkraczających do zagrożonego chorobą organizmu (2000), a pracowników reformowanej służby zdrowia ukazując na grzbiecie trzech galopujących rumaków (1999).
W kontekście ostatnich wydarzeń, plakaty towarzyszące pielgrzymkom papieskim do Ojczyzny (również prezentowane na wystawie) nabierają szczególnego wydźwięku. Ks. Andrzej Józef Nowobilski we wstępie do katalogu napisał: Pierwszy plakat z roku 1999 powstał w oparciu o charakterystyczny fragment Katedry na Wawelu <...> Grzegorczyk wykorzystał motyw zachodniej fasady katedry wpisując twarz Ojca Świętego Jana Pawła II w tło Katedry, zaś <...> szczyt stanowi infułę Papieża <…> Drugi plakat powstał w okazji ostatniej pielgrzymki Ojca Świętego, która miała miejsce w 2002 roku. <…> Tym razem autor sięgnął do aktualnego wizerunku Ojca Świętego ukazując Go takim, jakim był naówczas, skupionym, rozmodlonym, lekko pochylonym, z dobrotliwym, pełnym ciepła spojrzeniem obejmującym równocześnie cały niezliczony otaczający Go tłum, jak i każdego pojedynczego człowieka z osobna.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie powstało z inicjatywy Towarzystwa Regionalnego Ziemi Rzeszowskiej w 1935 roku. Opiekunem zbiorów został wówczas Franciszek Kotula. Od 1953 roku główną siedzibą Muzeum jest zabytkowy budynek przy ul. 3-go Maja 19, wchodzący niegdyś w skład pijarskiego zespołu architektonicznego, wzniesiony w II połowie XVII wieku. Zabytkową wartość dawnego konwentu podnosi polichromia w refektarzu, aptece i krużgankach klasztoru z końca XVII stulecia, przypisywana malarzowi zakonnemu Łukaszowi Limeckiemu.
W 1990 roku wyodrębniony został Oddział Muzeum Okręgowego – Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli, zajmujące wyremontowaną kamienicę w Rynku 6, a w 2002 roku – Muzeum Historii Miasta wraz z Podziemną Trasą Turystyczną.
Obecnie zbiory Muzeum to ponad 240 000 eksponatów pozyskiwanych na drodze badań, poszukiwań własnych, darów, przekazów i zakupów. W Gmachu Głównym mieszczą się działy merytoryczne: archeologiczny, historyczny, sztuki, biblioteka naukowa oraz własna pracownia konserwatorska. Muzeum prowadzi ożywioną działalność wystawienniczą, naukową, oświatową i wydawniczą.
Adres:
35-030 Rzeszów
ul. 3-go Maja 19
tel.: (0-17) 853 52 78, 853 60 83
tel./fax: (0-17) 853 60 84
www.muzeum.rzeszow.pl

Ekspozycje stałe w Gmachu Głównym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie:
– Galeria Dąmbskich. Malarstwo europejskie XVI-XIX wieku (tłem dla obrazów są meble z XVIII i 1 połowy XIX wieku)
– Porcelana i fajans XVII-XX wieku
– Galeria Malarstwa Polskiego XVIII-XX wieku. Portrety, pejzaże, sceny rodzajowe i martwe natury mistrzów polskich
– Kamień – brąz – żelazo. Archeologia Polski południowo-wschodniej
Ekspozycje czasowe w Gmachu Głównym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie:
– Wiesław Grzegorczyk – Plakaty: od 16 III 2005 do 8 V 2005
– Misteria Kalwaryjskie – wystawa fotografii Janusza Skórskiego: od 1 III 2005 do 30 IV 2005