Rezerwat przyrody Skamieniałe Miasto

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Jaśle zaprasza na wycieczkę objazdową w dniu 23.04.2005 r.
Trasa przejazdu autokarem przebiegać będzie następująco: Jasło – Biecz – Łużna – Ciężkowice – Rzepiennik Strzyżewski – Rożnowice – Biecz – Jasło.

Rezerwat przyrody „Skamieniałe miasto” – to grupa malowniczych skałek, ostańców z piaskowca ciężkowickiego, zbudowanych przed milionami lat, które pod wpływem wietrzenia i erozji, przybrały fantastyczne kształty. Każda ze skałek ma swoją nazwę.

Pomnik przyrody „Wodospad” – mieści się w wąwozie Czarownic w pobliżu „Skamieniałego miasta”.

Ciężkowice – miasteczko z zachowanymi drewnianymi domami z podcieniami z XVIII-XIX w., ratuszem z XIX w., neogotyckim kościołem z początku XX w.

Koszt uczestnictwa wynosi:
– młodzież – członkowie PTTK – 13 zł.
– członkowie PTTK i pozostała młodzież – 14 zł.
– pozostali uczestnicy – 16 zł.

Cena obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie NW, przewodnictwo. Wyjazd z Jasła o godz. 8.00 spod budynku PTTK przy ul. Floriańskiej 15, planowany powrót około 18.00. W planie wycieczki jest także ognisko, zestaw ogniskowy we własnym zakresie.
Zapisy na wycieczkę wraz z wpłatą codziennie od pon.-pt. w godz. 9.00-17.00 w Oddziale PTTK Jasło. Bliższe informacje tel. 446-33-40.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy przejazdu oraz odwołania wycieczki z powodu braku wymaganej liczby uczestników.