Samochodowy Rajd Turystyczny – PRADOLINA WISŁOKA

W niedzielę 13 czerwca Automobilklub Rzeszowski organizuje imprezę samochodowo-turystyczną – rajd po okolicach Rzeszowa „Pradolina Wisłoka ‘2004”. Rajd organizowany jest na zlecenie Okręgowej Komisji Turystyki Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie. Rozpoczęcie imprezy odbędzie się w siedzibie Automobilklubu Rzeszowskiego przy ul. Wyspiańskiego 2.
Trasa rajdu będzie prowadziła z Krasnego, przez miejscowości położone po obu brzegach Wisłoka, do Jasionki, a później do Głogowa Młp. Meta rajdu znajdować się będzie w Ośrodku Jeździeckim „Leśna Wola” w Głogowie Młp.

Program imprezy:
8.45 – 9.15 – przyjmowanie uczestników,
9.20 – krótkie szkolenie pilotażu rajdowego,
10.15 – odprawa przedstartowa,
10.3 – badanie techniczne samochodów, test BRD, następnie start załóg na trasę rajdu,
około 15.00 – przyjazd pierwszej załogi na metę rajdu, obiad, wywieszenie wzorów przejazdów,
16.30 – ogłoszenie wyników rajdu,
16.45 -17.00 – uroczyste wręczenie nagród, zakończenie imprezy.
Program godzinowy może ulec zmianie.

Rajd składa się z 3 odcinków turystycznych o łącznej długości około 60 km oraz 2 prób sprawnościowych. Wpisowe od załogi wynosi 40 złotych. Wszystkim uczestnikom zapewniamy ciepły posiłek oraz dużo emocji na trasie rajdu. Najlepsi zostaną nagrodzeni dyplomami, pucharami oraz upominkami. Chęć udziału w rajdzie prosimy zgłaszać do biura Automobilklubu tel. (0‑17) 8533160 lub na e-mail [email protected] lub [email protected]. Do udziału w rajdzie zachęcamy również kierowców niepełnosprawnych.

Uczestnikiem rajdu może być każdy posiadacz sprawnego i dopuszczonego do ruchu samochodu, który zgłosi swój udział w przewidzianym terminie. Załoga składa się z kierowcy i pilota. Dopuszczalny jest udział pasażerów (opłata za osobę towarzyszącą 15 złotych). Rajd odbędzie się w normalnym ruchu drogowym, w związku z czym organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na osobie lub mieniu uczestnika.

Uczestnik rajdu ma obowiązek przestrzegania przepisów drogowych, poleceń organizatora, oraz oznakowania pojazdu nalepkami z numerami startowymi i reklamami sponsorów otrzymanymi od organizatora, zgodnie z jego zaleceniami.

W rajdzie obowiązują zasady opisów nawigacyjnych zgodne z Kodyfikatorem 2002 r. Punkty za zadania turystyczne i PKP liczone będą wg programu wykorzystywanego w Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostwach Polski.

Dodatkowe informacje o rajdzie dostępne są także telefonicznie pod numerami 502209068 (Radek Mikuła) i 604680369 (Marcin Szczygieł). Tą drogą można również zgłosić uczestnictwo w rajdzie.

Komandorem rajdu jest Radosław Mikuła, kierownikiem ds. trasy Marcin Szczygieł, kierownikiem prób sprawnościowych Magda Szczygieł, kierownikiem PKC i przewodniczącą komisji obliczeń Bożena Mikuła, biuro rajdu: Urszula Szczepanik.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Komandor
Radosław Mikuła