Sanok – Nowy przewodnik Pawła Nestorowicza

Listopad jest miesiącem szczególnym. Częściej odwiedzamy groby bliskich, zastanawiamy się nad przeszłością, przemijaniem. Na wielu polskich nekropoliach ludzie kultury, nauki i społecznicy kwestują na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Właśnie z myślą o starym cmentarzu sanockim ukazał się drukiem przewodnik Pawła Nestorowicza Boża Rola. Przyczynek do historii cmentarzy sanockich. Okazja tym szczególniejsza, że właśnie w tym roku mija 110-ta rocznica konsekracji nekropolii przy ul. Rymanowskiej.
Na malowniczo położonych cmentarzach przy ul. Matejki i wspomnianej ul. Rymanowskiej odnaleźć można wysokiej klasy nagrobki powstałe w znanych, a dzisiaj zapomnianych warsztatach Lwowa (Schimserów, Ludwika Makolondry, Juliana Markowskiego, Ludwika Tyrowicza, Kobera), Krakowa (Romualda Łapczyńskiego, Józefa Kuleszy), Przemyśla (Ferdynanda Majerskiego), Sambora (M Bożejki), oraz lokalnych: Rymanowa i Krosna (Stanisława Piątkiewicza, Wojciecha Wojtowicza), Krościenka Wyżnego (Józefa Aszklara) czy Cisnej (huta Jacka hr. Fredry).
Część sanockich pomników uznano za dobra kultury i wpisano do rejestru zabytków. Jak się jednak okazuje, ochrona prawna nie wystarcza: z roku na rok liczba nagrobków zmniejsza się. Autor Bożej Roli ma cichą nadzieję, że wzorem Stowarzyszenia Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie, podobne powstanie na terenie dawnego Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka.
Książkę można nabyć w sanockich księgarniach i punktach sprzedaży w okolicach cmentarza w Sanoku.