Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Nowa edycja Leśnych Fotografii

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie we współpracy z Telewizją Rzeszów i redakcją Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie” organizuje V edycję konkursu fotograficznego pod hasłem: „Leśne fotografie 2005” Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszelkie prace tematycznie związane z lasem; pokazujące piękno pejzażu, bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego, urodę leśnych zabytków, urok grzybobrania lub wędrówek po lesie.

Zasady konkursu:
1. Konkurs ma formułę otwartą, ale jest adresowany tylko do amatorów. Nie mogą w nim wziąć udziału osoby profesjonalnie zajmujące się fotografią. Nie można nadsyłać zdjęć wcześniej publikowanych i nagradzanych.
2. Jeden uczestnik może zgłosić najwyżej odbitki trzech zdjęć wykonanych w postaci materiału gotowego do ekspozycji. Nie przyjmujemy zdjęć w zapisie elektronicznym i diapozytywów. Rozmiar minimalny: 13 x 18 cm, maksymalny 20 x 30 cm.
3. Na odwrocie zdjęć należy wpisać: godło autora, tytuł pracy, rok i miejsce wykonania. Do prac należy załączyć kartę zgłoszeniową, podając: imię i nazwisko, dokładny adres i nr telefonu kontaktowego, wykaz nadesłanych prac. Kartę zgłoszeniową należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem.
4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że przysługują mu do przedłożonej pracy wszelkie niezbędne prawa autorskie oraz że prace te nie są obciążone żadnymi prawami, w szczególności majątkowymi prawami autorskimi na rzecz osób trzecich.
5. Prace należy nadesłać w terminie do 15 stycznia 2006 roku pod adresem organizatora: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2; z dopiskiem „Leśne fotografie”.
6. Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury złożone z profesjonalnych fotografików w terminie do 31 stycznia 2006 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na łamach „Nowego Podkarpacia” i na stronach internetowych RDLP Krosno w przeciągu 10 dni od daty ostatecznego posiedzenia jury.
7. Nagrodzone i wyróżnione oraz inne zakwalifikowane przez jury zdjęcia zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej i opublikowane na łamach „Nowego Podkarpacia” i stronach internetowych RDLP w Krośnie. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni osobnym pismem.
8. Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów
9. Komisarzem konkursu jest Edward Marszałek
10. Informacje dodatkowe, tel. (013) 43 644 51 w. 313 lub [email protected]

Uwaga:
• W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy biura RDLP w Krośnie, Telewizji Rzeszów i redakcji Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie”.
• Prace zgłoszone do konkursu nie będą odsyłane. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć w publikacjach związanych z konkursem, z zachowaniem osobistych praw autorskich, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, jakie zdobyła w konkursie.
• Organizator nie będzie archiwizował, przetwarzał ani w żaden niezwiązany z konkursem sposób wykorzystywał danych osobowych uczestników konkursu.
• Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.