Chcesz mieć las? Leśnicy nauczą cię, jak go sadzić i pielęgnować

Ważne dla rolników!!! Chcesz mieć las? Leśnicy nauczą cię, jak go sadzić i pielęgnować W nadleśnictwach podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, od przyszłego tygodnia rozpoczyna się cykl szkoleń dla rolników i osób pracujących w rolnictwie w zakresie zakładania i pielęgnacji lasów na gruntach rolnych zgodnie z najnowszymi zasadami hodowli i ochrony lasu.
Do końca listopada przeprowadzonych zostanie 21 cykli szkoleniowych, zaś kolejne 4 – wiosną – w marcu 2006 roku.
Program przewiduje: 8 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć terenowych. Zajęcia prowadzić będą wytypowani leśnicy – dodatkowo przeszkoleni do prowadzenia tego typu zajęć.

Uczestnicy szkoleń – rolnicy, producenci rolni i inne osoby pracujące w rolnictwie – mogą zapoznać się m.in. z aktualnym stanem prawnym dotyczącym zalesiania gruntów rolnych (łącznie z omówieniem dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania na zalesienia), zasadami finansowania programów zalesieniowych w ramach funduszy UE, sposobami prawidłowego przygotowania gleby do zalesień oraz sposobami ochrony upraw przed szkodami od grzybów, owadów i zwierzyny.
Koszty szkolenia oraz koszty dojazdu uczestników do miejsca szkolenia pokrywają Lasy Państwowe ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Unii Europejskiej. Uczestnicy mogą też liczyć na darmowe posiłki w godzinach zajęć (noclegi nie są zapewniane). Uczestnicy – rolnicy – będą kwalifikowani do szkolenia na zasadzie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia chętnych przyjmują miejscowe nadleśnictwa .
Nadleśnictwa zapraszają rolników do podnoszenia swych leśnych kwalifikacji podczas tegorocznych szkoleń.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie