Seminarium: Tradycje naszej ziemi – ciągłość i trwanie

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej zaprasza w dniu 16 września 2005 r. (piątek) na seminarium etnograficzne „Las uojciec nas” zorganizowane w ramach projektu „Tradycje naszej ziemi – ciągłość i trwanie” – program INTERREG IIIC A.D.E.P. Celem seminarium jest pokazanie wszystkim zainteresowanym bogactwa kulturowego regionu lasowiackiego, jego związku ze środowiskiem przyrodniczym oraz wykorzystanie tych walorów dla promocji regionu i w ofercie turystycznej. Uważamy, że koniecznym warunkiem tych zamierzeń powinno być rzetelne rozpoznanie własnych możliwości, zaznajomienie się z historią regionu oraz z wypracowaną przez wieki kulturą materialną i duchową miejscowej społeczności. Odrzucając to dziedzictwo można stać się zbiorowością „bez tożsamości”, zamieszkującą obszar, który nikomu z niczym nie będzie się kojarzył, a o ile nawet zostanie dostrzeżony, nigdy nie zatrzyma na sobie życzliwej uwagi i zainteresowania. Natomiast pielęgnowanie własnych tradycji, umiejętność pokazania i wykorzystania ich w możliwie atrakcyjny sposób, może przynieść wymierne korzyści w bardzo wielu dziedzinach ważnych dla całego regionu.

Zapraszamy:
– właścicieli gospodarstw agroturystycznych,
– koła biznesowe i przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem turystyki w regionie,
– ludzi nauki zajmujących się turystyką i rekreacją,
– przedstawicieli władz samorządu terytorialnego: starostów, wójtów gmin z terenu lasowiackiego oraz pracowników odpowiedzialnych za promocję,
– organizacje turystyczne,
– dyrektorów szkół i nauczycieli,
– regionalistów,
– wszystkich zainteresowanych tematyką seminarium.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Prelekcjom będą towarzyszyć występy kapel ludowych oraz zespołów folklorystycznych, degustacja potraw i wypieków regionalnych. Przewidziano także prezentację niektórych wyrobów rzemiosła ludowego oraz strojów lasowiackich – oryginalnych, a także ich współczesnych replik.

Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne lub elektroniczne potwierdzenie wzięcia udziału w seminarium do dnia 13 września 2005 r., kontakt:
Jolanta Dragan – Muzeum Kultury Ludowej
ul. Kościuszki 6
36-100 Kolbuszowa
tel. (017) 22 71 296,
e-mail: [email protected] (temat: seminarium).

Program seminarium „Las uojciec nas..”:
9.30–9.50 Otwarcie seminarium
mgr Jacek Bardan, mgr Wojciech Dragan: Promocja wartości regionalnych w regionie Maremma w Toskanii (Włochy).
9.50–10.20 dr Krzysztof Ruszel: Ogólna charakterystyka regionu lasowiackiego.
10.20–10.50 dr Krzysztof Ruszel: Na tropach niepisanej historii. Kapliczki, legendy i opowieści ludowe jako atrakcja turystyczna.
10.50–11.00 Przerwa
11.00–11.30 dr Zdzisław Bednarz: Las w życiu mieszkańców Płaskowyżu Kolbuszowskiego.
11.30–11.50 mgr inż. Bartłomiej Peret: Zagospodarowanie turystyczne na terenie Nadleśnictwa Kolbuszowa szansą dla rozwoju i promocji regionu.
11.50–12.10 Przerwa; degustacja regionalnych wypieków, występ kapeli ludowej.
12.10–12.40 mgr Jolanta Dragan: Obrzędowość doroczna i rodzinna u Lasowiaków źródłem poznania regionu oraz jej wykorzystanie jako „wizytówki” i atrakcji regionalnej.
12.40–13.00 Janina Olszowy: Lasowiackie jadło we współczesnej kuchni.
13.00–13.30 Degustacja regionalnych potraw; występ zespołów folklorystycznych i kapeli ludowej.
13.30–14.00 Dyskusja, zamknięcie seminarium.