Śladami Sacrum na Podkarpaciu

– Dwa kolejne numery „Skarbów Podkarpackich” ukazały się dzięki tym razem dotacji Urzędu Marszałkowskiego i dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia Pro Carpathia w Rzeszowie – zaprasza Krzysztof Zieliński, redaktor naczelny wydawnictwa. – Wędrujemy Szlakiem Architektury Drewnianej, płyniemy rzeką Stobnicą, oglądamy podkarpackie kirkuty i najnowsze konserwatorskie odkrycia w klasztorach i świątyniach.

Stworzony przez redakcję „Szlak Sacrum” prezentuje obiekty związane ze sferą duchową naszego życia. A zwiedzać można na różne sposoby, czego przykładem może być relacja z kajakowej wyprawy Andrzeja Śmiałego po rzece Stobnica.
Z kolei tekst Jacka Stachiewicza to jego osobista impresja odbioru sztuki cerkiewnej i jej relacji ze światem zewnętrznym. Niepostrzeżenie materiał ten staje się początkiem dyskusji na temat istnienia lub nie ikon… ukraińskich. Autor wyraża wątpliwości czy terminem tym można sygnować obiekty powstałe w rejonie Karpat w czasach średniowiecza czy w okresie nowożytnym do XVIII wieku, skoro o ukraińskiej świadomości narodowej można mówić dopiero od II połowy XIX wieku. Odpowiada mu wywołany Jarosław Giemza, znany specjalista od sztuki cerkiewnej. Ten dwugłos: amatora i historyka sztuki nie znajduje satysfakcjonującej dla obydwu stron definicji, ale czytelnika wprowadza w ciekawy i trudny temat genezy sztuki, a szczególnie pisania ikon na obszarze Karpat.
Kontynuujemy nasz cykl fotograficznych wypraw Jerzego Wygody do ocalonych żydowskich kirkutów na Podkarpaciu. W dwóch numerach prezentujemy pięć cmentarzy z terenu Bieszczadów. Zdjęcia oddają ich tragiczny stan zachowania, który nie zawsze można tłumaczyć religijnymi nakazami judaizmu.
„Skarby przedstawiają mało znane, choć nie mniej cenne, obiekty zabytkowe z terenu Podkarpacia. Interesujące są więc szczególnie opowieści Izabeli Fac o drewnianym kościele w miejscowości Szebnie koło Jasła, a także drewnianym kościele w Osieku Jasielskim, który – jak mało kto wie – należy do najstarszych gotyckich świątyń w Polsce.
Nie mogło zabraknąć miejsca na konserwatorskie odkrycia – fotoreportaż o odsłonięciu obrazu Matki Bożej Jackowej, który skrywany był pod wizerunkiem późniejszej o 200 lat Matki Boskiej Kalwaryjskiej pokazuje nam ciekawą i żmudną pracę renowatorów dzieł sztuki. W Przemyśla oglądać możemy odkrycie w gmachu Starostwa Powiatowego, który zajmuje budynek dawnego klasztoru Dominikanów. Praktycznie co kilka lat odsłaniane są tam unikatowe, barokowe polichromie. W tekście Zdzisława Szeligi, zilustrowanym przez zdjęcia Waldemara Sosnowskiego, oglądamy stare i nowe odkrycia konserwatorskie.

Tradycyjnie bezpłatne egzemplarze „Skarbów Podkarpackich” czekają w siedzibie wydawcy: Stowarzyszenie „Pro Carpathia” w Rzeszowie, na ulicy Gałęzowskiego 6/305. Dostępny jest także w wersji elektronicznej na stronie www.skarbypodkarpackie.pl.