Ślady neolitu na Pobitnie

Znalezisko jest dowodem na to, że już kilka tysięcy lat przed naszą erą na rzeszowskim Pobitnie żyli ludzie.
O tym, że to miejsce kryje w sobie przedmioty sprzed wieków wiadomo było od początku lat sześćdziesiątych. Już wtedy rolnicy co pewien czas znajdowali tu różne kamienne narzędzia. Jednak dopiero teraz do pracy przystąpili archeolodzy. Po prawie miesiącu odkopali osadę, której istnienie datują na ponad pięć tysięcy lat przed naszą erą. Z tego okresu pochodzą też kamienne i krzemienne narzędzia: siekierki, toporek i fragment, wykonanego ze szkła wulkanicznego, drapaka do skór. Według archeologów jest on dowodem szerokich kontaktów tutejszej ludności z mieszkańcami pogranicza Słowacji i Węgier. Żyjący tu siedem tysięcy lat temu ludzie budowali jedne z pierwszych w tej części Polski osady, potrafili również hodować zwierzęta i uprawiać rośliny. Wszystkie prace archeologiczne na miejscu prowadzone są przez Muzeum Okręgowe i Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.