Spotkanie ekspertów w Centrum Nauki Łukasiewicz: Polscy innowatorzy i strategia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

W uznanej instytucji edukacyjnej, Centrum Nauki Łukasiewicz w Jasionce, doszło do spotkania przedstawicieli różnych sfer biznesu, firm oraz specjalnych stref ekonomicznych. Podczas tego wydarzenia, dyskusje koncentrowały się na kwestii wspierania polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem roli innowacji oraz znaczenia współpracy pomiędzy nauką a biznesem.

Marszałek Władysław Ortyl podkreślał, że budowanie gospodarki, której fundamentem jest wiedza, stanowi integralną część strategii rozwojowej naszego województwa. Dodawał również, że realizacja tego priorytetu odbywa się na wiele różnych sposobów. Przykładami takich działań mogą być inicjatywy takie jak Podkarpackie Centrum Innowacji czy Podkarpacki Fundusz Rozwoju.

Pan marszałek zaznaczał z dumą, że region Podkarpacia można już bez wahania określić jako innowacyjny. Taka ocena znajduje swoje potwierdzenie zarówno w wysokich nakładach przeznaczanych na rozwój nowych technologii, jak i w statystykach. Z danych wynika bowiem, że aż 39% firm z terenu Podkarpacia angażuje się w działania innowacyjne.