Sprzątali lasy w Węglówce

Coroczne „Sprzątanie Świata” prowadzone jest również na terenie lasów. W dniu 24 września uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Węglówce zbierali śmieci z pobocza drogi Krosno-Lutcza oraz w przyległej do niej dolinie Czarnego Potoku. To teren szczególnie chętnie odwiedzany przez turystów i grzybiarzy. Prawdziwą plagą są jednak śmieci notorycznie wyrzucane przez przejeżdżających.
– Sprzątaliśmy tu z młodzieżą kilka miesięcy temu, ale niestety, po sezonie znów obszar przyległy do drogi był mocno zaśmiecony – mówi współorganizator akcji Piotr Żywiec, leśniczy leśnictwa Węglówka. – Tym razem zebrano 20 worków śmieci, siedem starych opon oraz jedną złomowaną lodówkę.
W przywracaniu porządku wzięło udział 33 dzieci z klas V i VI pod opieką wychowawców: Agnieszki Miki i Elżbiety Zarych-Rysz. Ze strony Nadleśnictwa Kołaczyce akcję zabezpieczali: leśniczy Piotr Żywiec i podleśniczy Piotr Okólski. Worki, rękawiczki i wywóz śmieci zapewniła Gmina Korczyna.