Stowarzyszenie Synergia poszukuje strategicznych sponsorów

Warszawa, 14 kwietnia 2008. Stowarzyszenie Synergia poszukuje strategicznych sponsorów. Co nowego słychać w krośnieńsko-warszawskiej Synergii? Prężnie działające stowarzyszenie nawiązało współpracę z Fundacją im. Stefana Batorego i rozpoczęło przygotowania do kolejnej rekrutacji na programy stypendialne w roku akademickim 2008/09. Obecnie członkowie Synergii koncentrują się na pozyskaniu kolejnych strategicznych sponsorów, dzięki którym pomoc dla „naszych” studiujących w stolicy mogłoby stać się jeszcze efektywniejsza. Krośnianie, czekamy na Waszą pomoc!

Prośba o wsparcie
Oprócz rekrutacji, Stowarzyszenie poszukuje strategicznych sponsorów, którzy wsparliby jego działalność i tym samym dołożyli przysłowiową „cegiełkę” do pomocy dla krośnian
w stolicy. „Liczymy na wsparcie ze strony firm oraz osób prywatnych z Podkarpacia. Jesteśmy pewni, że przekazane Stowarzyszeniu środki zostaną spożytkowane należycie
i efektywnie, a przede wszystkim z korzyścią dla naszych stypendystów, regionu krośnieńskiego i darczyńców. Jesteśmy otwarci na każdą formę pomocy i współpracy.” – dodaje Jakub Zajdel, współzałożyciel Stowarzyszenia Synergia.

Podsumowanie dotychczasowej działalności
Po ponad dwóch latach od powstania, Stowarzyszenie Synergia może już pochwalić się niemałym dorobkiem – pozyskało strategicznego partnera Delikatesy Centrum oraz nawiązało współpracę z renomowanymi instytucjami: Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości i Fundacją im. Stefana Batorego. Ponadto, Stowarzyszenie zaskarbiło sobie poparcie Urzędu Miasta Krosna oraz mieszkańców regionu krośnieńskiego, którzy pozytywnie wypowiadają się o działalności grupy. Owocem działań Synergii jest jednak przede wszystkim przyjęcie na program stypendialny trzech krośnian rozpoczynających studia w Warszawie – Paulinę Nowak, Kamila Kozę i Piotra Zycha. To właśnie ta trójka „przetrze szlaki” kolejnym stypendystom, którzy już w październiku dołączą do grona stołecznych studentów.

Plany na najbliższą przyszłość
Stowarzyszenie przygotowuje się intensywnie do kolejnego procesu rekrutacyjnego na program stypendialny w roku akademickim 2008/09. Rekrutacja poprzedzona zostanie akcją promocyjną w krośnieńskich szkołach ponadgimnazjalnych i wśród przyszłych abiturientów, wybierających się na studia do Warszawy. „W roku akademickim 2007/08 przyznaliśmy stypendia na łączną kwotę ponad 11.000 PLN. W roku szkolnym 2008/09 planujemy natomiast uruchomienie pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z Krosna we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego. Formularz zgłoszeniowy pojawi się początkiem czerwca na naszej stronie internetowej.” – mówi Jakub Zajdel, współzałożyciel Synergii. „Dzięki współpracy z tymi renomowanymi instytucjami, mamy szansę w kolejnych latach rozszerzyć profil naszej działalności i tym samym przyjąć pod nasze skrzydła kolejnych stypendystów. Taka kooperacja stwarza nam również możliwość zdobycia cennego doświadczenia, które jest niezbędne do dalszego działania.” – dodaje Piotr Kenar, współzałożyciel Stowarzyszenia.

Wesprzyj swój region i jego zdolną młodzież – pomóż Stowarzyszeniu Synergia!

Więcej informacji na stronie www.synergia-krosno.eu w zakładce „wesprzyj nas”
Dodatkowych informacji udzieli:

Jakub Zajdel
Stowarzyszenie Synergia
GSM: +48 667 558 058
E-Mail: [email protected]

******
Stowarzyszenie Synergia – to niezależna organizacja non – profit powstała w 2005 roku. Skupia ona studentów i absolwentów wiodących warszawskich uczelni pochodzących z regionu krośnieńskiego, których połączyła chęć wspierania najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz krośnieńskich abiturientów rozpoczynających studia w Warszawie. Do założycieli Stowarzyszenia należą również osoby mieszkające
w Krośnie i aktywnie działające na jego terenie. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków. Działalność Synergii oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków. Celem Stowarzyszenia jest promocja rozwoju regionu krośnieńskiego poprzez wspieranie pochodzących z Krosna i okolic studentów warszawskich uczelni oraz stworzenie siatki kontaktów zarówno pomiędzy tymi studentami jak i absolwentami warszawskich uczelni a firmami, instytucjami oraz urzędami
w regionie krośnieńskim.