ŚWIĘTO POWIATU STRZYŻOWSKIEGO ODWOŁANE!

W związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi oraz trudną sytuacją powodziową w powiecie strzyżowskim obchody Święta Powiatu Strzyżowskiego, w tym V Podkarpackie Prezentacje AGROMANIA 2004 zostały odwołane.
Za dotychczas podjętą współpracę dziękujemy współorganizatorom, sponsorom i wystawcom. Licząc na sprzyjającą aurę zapraszamy na ponowne spotkanie na Święcie Powiatu w 2005 roku.

Przepraszamy!