Tarnowscy wracają do Dukli

Liceum, poczta, ratusz i budynek zajmowany przez ośrodek zdrowia w Dukli wrócą do rodziny Tarnowskich. Staną się własnością Stanisława Tarnowskiego-Męcińskiego, ostatniego właściciela dóbr dukielskich.
– Spór jest wreszcie zakończony. Podpisaliśmy porozumienie z samorządem Dukli i powiatem krośnieńskim. Myślę, że jest ono satysfakcjonujące dla wszystkich. Dotychczasowi użytkownicy będą mogli nadal korzystać z zajmowanych budynków. O rozliczeniach porozmawiamy, gdy budynki zostaną nam przekazane – mówi Jan Tarnowski, syn Stanisława, który podpisał się pod porozumieniem.

Obie strony zgodziły się, że nie będą od siebie żądać rozliczeń za poniesione nakłady i stracone korzyści. – Dla nas najważniejsza jest zgoda Tarnowskich na dalsze korzystanie liceum z zajmowanego budynku – mówi Andrzej Koniecki, wicestarosta krośnieński.