TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH

Informacja na temat projektu „TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH”
Realizacja: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
finansowany ze Środków Przejściowych 2005 Unii Europejskiej

Czas trwania: 01.02.2008 – 30.11.2008
Teren realizacji : cały kraj

Celem projektu jest upowszechnienie wśród osób niepełnosprawnych aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez turystykę i krajoznawstwo.
Projekt będzie obejmował następujące rodzaje działań:
– Zebranie danych na podstawie ujednoliconych ankiet i formularzy na temat dostępności obiektów infrastruktury.
– Weryfikację i przetworzenie danych.
– Umieszczenie ich w ogólnopolskiej bazie danych.
– Wsparcie bazy danych wydawnictwami i publikacjami.
– Prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej.
– Zorganizowanie konferencji popularno – naukowej.
– Udział w Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego.
– Działania informacyjne z wykorzystaniem Internetu.
– Promowanie aktywnych form spędzania czasu osób niepełnosprawnych.
Realizacja projektu została zaplanowana na 10 miesięcy, a sam projekt podzielony na
7 głównych Działań:
Działanie 1
Powołanie zespołu koordynującego projekt
Głównym realizatorem i koordynatorem projektu będzie Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, który rozdziela zadania pomiędzy 16 koordynatorów regionalnych PTTK uczestniczących w projekcie. Koordynatorzy regionalni realizują projekt wspólnie z wolontariuszami, którzy będą weryfikować informacje dot. dostępności infrastruktury.
Działanie 2
Przygotowanie narzędzi do projektu i opracowanie materiałów promocyjnych.
Celem działania jest przygotowanie materiałów stanowiących kompendium wiedzy na temat dostępności infrastruktury turystycznej dla osób niepełnosprawnych w Polsce .
W ramach projektu zostaną przygotowane:
– Ankieta obiektu dla wolontariuszy(w zależności od rodzaju obiektu)-Karta dostępności obiektu.
– Folder „(Nie)pełnosprawny turysta”. Nakład 5 tys. szt.
– Plakat „Turystyka dla wszystkich:” Nakład 5 tys. szt. Format B-2
– Informator z płytą CD „Turystyka dla wszystkich”. Nakład 5 tys. szt. w formie drukowanej i na płycie CD.
– Wydawnictwo pokonferencyjne. Nakład 2 tys. szt. w formie drukowanej i 3 tys. szt. na płycie CD.
Działanie 3
Badanie dostępności infrastruktury turystycznej dla osób niepełnosprawnych.
Celem działania jest przygotowanie informacji na temat dostępności infrastruktury turystycznej dla osób niepełnosprawnych w Polsce. Badanie zostanie przeprowadzone na podstawie „Karty dostępności obiektu”.
Działanie 4
Tworzenie strony internetowej „Turystyka dla wszystkich” .
Celem działania jest utworzenie kompleksowej i rzetelnej bazy danych obiektów infrastruktury turystycznej na terenie Polski, które są dostępne dla osób z różnymi dysfunkcjami. Wszystkie informacje zebrane i zweryfikowane przez wolontariuszy będą zamieszczane i udostępniane na istniejącej już stronie internetowej www.turystykadlawszystkich.pl, która będzie stanowiła bazę/raport zweryfikowanych obiektów.

Działanie 5
Konferencja popularno – naukowa „Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych” termin-październik 2008
Celem działania jest podjęcie dyskusji oraz wymiana informacji i doświadczeń związanych z prawidłową organizacją turystyki i krajoznawstwa osób niepełnosprawnych, z wykorzystaniem istniejących możliwości oraz wzorców i metod stosowanych w Unii Europejskiej.
Działanie 6
XVI Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego „REHABILITACJA” w Łodzi 25-27.09.2008
Celem działania jest nagłośnienie wśród jak najszerszych kręgów społeczeństwa idei projektu i zapoznanie społeczeństwa z tematyką roli i znaczenia aktywnej turystyki osób niepełnosprawnych.
Oprócz stoiska „(Nie)pełnosprawny turysta” PTTK pokaże dobre praktyki turystyki osób niepełnosprawnych poprzez:
– wykłady podczas Konferencji „Turystyka osób niepełnosprawnych”
– warsztaty terapeutyczne dla rodzin
– wielodyscyplinową imprezę turystyczną z udziałem osób niepełnosprawnych

Działanie 7
Podsumowanie projektu.
Celem działania będzie podsumowanie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji obiektów turystycznych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz podsumowanie ustaleń Konferencji popularno – naukowej oraz udziału w Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego. Spotkanie podsumowujące (konferencja prasowa) odbędzie się w Warszawie. Spotkanie informacyjne odbędzie się z udziałem przedstawicieli samorządów, władz oświatowych, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych.

Materiały informacyjne, które ukażą się w ramach realizacji projektu:
– Folder „(Nie)pełnosprawny turysta”.
– Plakat „Turystyka dla wszystkich:”
– Informator z płytą CD „Turystyka dla wszystkich”.
– Wydawnictwo pokonferencyjne „Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych”.
Internet
– Internetowa baza danych miejsc dostępnych dla osób niepełnosprawnych(w języku polskim i angielskim) oraz z wariantem dla osób niedowidzących.

Koordynatorem Projektu z ramienia Zarządu Głównego PTTK jest Kol. Jolanta Śledzińska
Zapraszamy osoby niepełnosprawne, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, jednostki samorządu terytorialnego, media oraz innych zainteresowanych do udziału w projekcie i w jego promocji.

Informacji na temat projektu udziela:

Biuro Projektu „Turystyka dla wszystkich”
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
e.mail:[email protected]
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej

www.turystykadlawszystkich.pl

Przyłącz się do projektu
TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH
Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
dzięki wsparciu finansowemu ze Środków Przejściowych 2005 Unii Europejskiej.

Zgodzimy się chyba wszyscy, że w naszym kraju przeważa w zdecydowanej mierze turystyka uprawiana przez ludzi zdrowych. Co za tym idzie – rynek usług turystycznych skierowany do osób niepełnosprawnych praktycznie nie istnieje i nadal przedstawiciele różnych gestorów podchodzą do tej kwestii niechętnie. A przecież niebawem powinniśmy dorównać do sprawdzonych wzorów turystyki osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej.
Celem projektu jest upowszechnienie wśród osób niepełnosprawnych aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez turystykę i krajoznawstwo.
Projekt realizowany będzie poprzez badanie dostępności infrastruktury turystycznej dla osób niepełnosprawnych w całej Polsce, m.in.:
• Infrastruktury noclegowej (m.in. hotele, motele, pensjonaty, campingi, obiekty agroturystyczne),
• Infrastruktury gastronomicznej(m.in. restauracje, bary, cukiernie, kawiarnie)
• Infrastruktury transportowej (m.in. stacje benzynowe, firmy przewozowe)
• Infrastruktura kulturalno- rozrywkowa (m.in. obiekty zabytkowe,muzea, wystawy, domy kultury,
• Infrastruktura rekreacyjno-sportowa (m.in. baseny, stanice wodne, hale sportowe)
Dodatkowo: badanie dostępności parków krajobrazowych, narodowych i szlaków turystycznych.
Celem działania jest przygotowanie informacji na temat dostępności infrastruktury turystycznej dla osób niepełnosprawnych w Polsce.
Badanie zostanie przeprowadzone na podstawie „Karty dostępności obiektu”.
Projekt będzie obejmował następujące rodzaje działań:
– zebranie danych na podstawie ujednoliconych ankiet i formularzy na temat dostępności obiektów infrastruktury turystycznej
– weryfikacje i przetworzenie danych,
– umieszczenie ich w ogólnopolskiej bazie danych, na stronie www.turystykadlawszystkich.pl
– wsparcie bazy danych wydawnictwami i publikacjami (informator z płytą CD „Turystyka dla wszystkich” w formie drukowanej i na płycie CD oraz folder „(Nie)pełnosprawny turysta”),
– prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej
– działania informacyjne z wykorzystaniem Internetu.

Poszukujemy WOLONTARIUSZY chętnych do wzięcia udziału w naszym projekcie.
Włączając się do projektu pokażecie innym, że dla Was osoby niepełnosprawne są równoprawnymi obywatelami naszego kraju i jak każdy z nas mają prawo do turystyki i wypoczynku. Udowodnijmy razem, że nasze PODKARPACIE jest otwarte DLA WSZYSTKICH.
Jeśli nie zabraknie nam wszystkim dobrej woli – to wiodące hasło projektu TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH przeobrazi się w mądrą, przewidującą, coraz powszechniejsza praktykę równości dla niepełnosprawnych w turystyce i krajoznawstwie – na obszarze całej Polski.
Zachęcamy serdecznie wszystkich Państwa o wzięcia udziału w realizacji tego projektu poprzez badanie dostępności infrastruktury turystycznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wasza praca pomoże nam w stworzeniu kompletnej bazy danych, Wam da satysfakcję wzięcia udziału w tak dużym i szlachetnym przedsięwzięciu, a Wszystkim osobom niepełnosprawnym pomoże w społecznej integracji i zdrowotnej rehabilitacji.
Wspólnie przekonajmy się, że TURYSTYKA JEST DLA WSZYSTKICH

Informacji na temat projektu udziela:
Koordynator projektu na terenie województwa podkarpackiego
Justyna Czachara
Tel. 605 124 105
e-mail: [email protected]

Biuro Projektu „Turystyka dla wszystkich”
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
e-mail:[email protected]