Tworzenie oferty turystycznej miejscowości i obiektu noclegowego

Program konferencji w dniu 9 XI 2007 r. (piątek) w Hotelu San-Lux w Sanoku. Lokalna Organizacja Turystyczna „Bieszczady” w Sanoku oraz Fundacja Bieszczadzka „Partnerstwo dla Środowiska” w Lesku wspólnie z ZETO Sp. z o.o. w Rzeszowie zapraszają na konferencję z cyklu „Turystyka wspólna sprawa” poświęconą „tworzeniu oferty turystycznej miejscowości i obiektu noclegowego” w dniu 9 XI 2007 r. w Hotelu San-Lux w Sanoku w godz. 14.00 – 17.00

Program:
14.00 – 15.00 – Program elektronicznej obsługi hotelu i restauracji – Janusz Błażej, V-ce Prezes ZETO Sp. z o.o. w Rzeszowie,

15.00 – 15.10 – Oferta szkoleniowa dla kadry hoteli i ośrodków wypoczynkowych w regionie – Stanisław Orłowski, Prezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku.

15.10 – 15.20 – Cele działania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Bieszczady” i korzyści dla indywidualnych przedsiębiorców – Leszek Tomaszkiewicz, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Sanoku

15.20 – 15.30 – przerwa

15.30 – 16.30 – Tworzenie oferty turystycznej dla miejscowości i obiektów noclegowych
(praca w 4 zespołach tematycznych z udziałem przewodników turystycznych:)

– zespół I – tworzenie oferty turystycznej dla miasta Sanoka, Wojciech Wesołkin, przewodnik beskidzki kl. I , kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku

– zespół II – tworzenie oferty turystycznej dla miasta Leska, Bogusław Pyzocha, Dyrektor Przedsiębiorstwa Społecznego „Zielony Rower” przy Fundacji Bieszczadzkiej „Patnerstwo dla środowiska” w Lesku.

– zespół III – tworzenie oferty turystycznej dla miasta Ustrzyki Dolne – Roman Glapiak, Prezes Ustrzyckiego Stowarzyszenia Turystycznego i V-ce Prezes stowarzyszenia Agroturystycznego GGG Bieszczady w Lesku

– zespół IV – tworzenie oferty turystycznej dla Polańczyka i Soliny – Stanisław Orłowski, przewodnik beskidzki kl. I, Prezes Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku

16.30 – 16.40 – prezentacja oferty turystycznej Przedsiębiorstwa Społecznego „Zielony Rower” w Lesku – Bogusław Pyzocha, dyrektor Przedsiebiorstwa Społecznego.

16.40 – 17.00 – prezentacja opracowanych ofert wymienionych miejscowości przez kierowników zespołów tematycznych (5 min na zespół)

17.00 – zakończenie konferencji

Serdecznie prosimy o zgłoszenie swojego udziału w konferencji do 7 XI br i zadeklarowanie, kto z Państwa chciałby pracować w zespole nr?
(Zespołów może być więcej np. dla Komańczy, Cisnej, Rymanowa itd.jeśli będą chętni.).
Zgłoszenia przyjmuje Pan Leszek Tomaszkiewicz tel. 0-13 46 52 876 w Urzędzie Miasta w Sanoku, e-mail: [email protected]

Serdecznie zapraszamy! O r g a n i z a t o r z y