Uwaga szkoły! Walka o czysty las trwa!

Towarzystwo Przyjaciół Lasu i Lasy Państwowe organizują II edycję konkursu „CZYSTY LAS”, którego główną ideą jest podjęcie wspólnych działań na rzecz ochrony polskich lasów oraz szerzenia wiedzy o lasach wśród polskiej młodzieży. Coraz częściej lasy są brudne i zaśmiecone. Możemy to zmienić – to od nas samych zależy. – pisze pomysłodawca konkursu prof. dr hab. Tomasz Borecki, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu i rektor SGGW.
Cele konkursu
• poprawa czystości polskich lasów
• promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie
• edukacja ekologiczna młodzieży
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników i szkół średnich o profilu zawodowym. Formalnego zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły.
Druga edycja obejmuje rok szkolny 2005/2006. Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród do końca października 2006 r. Uroczyste wręczenie nagród w listopadzie 2006 r.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
• „Sprzątanie lasu” – systematyczne akcje zbierania zanieczyszczeń w lesie lub stała opieka nad wybranym terenem leśnym, polegająca na utrzymywaniu czystości i monitorowaniu terenu, realizowane nieodpłatnie.
• „Leśna edukacja” – działalność propagująca właściwe zachowania w lesie oraz kształtująca wrażliwość i szacunek dla ojczystej przyrody.
Zgłoszenia do konkursu
Do uczestnictwa w konkursie kwalifikuje Towarzystwo Przyjaciół Lasu na podstawie przysłanych zgłoszeń, w których należy podać wszystkie dane określone we wzorze. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2006 r.
Nagrody
Zwycięzcy w każdej kategorii konkursowej zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi o łącznej wartości 20 000 zł dla jednej kategorii:
I nagroda wartości 10 000 zł,
II nagroda wartości 5 000 zł,
III nagroda wartości 3 000 zł,
IV nagroda wartości 2 000 zł.
Szkoły, które zajmą czołowe miejsca, zostaną dodatkowo nagrodzone nagrodami książkowymi dla uczniów. Możliwe jest również przyznanie wyróżnień i nagród specjalnych. Patronat nad konkursem objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Rektor SGGW w Warszawie. Informacje szczegółowe wraz z kartą zgłoszenia można uzyskać na stronie http://www.tpl.org.pl/polski/konkursy.htm

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie