VIII Submisja Drewna Cennego na terenie RDLP w Krośnie

W trudnych warunkach pogodowych przebiegały w tym roku przygotowania do VIII Submisji Drewna Cennego na terenie RDLP w Krośnie. Na składnicach submisyjnych w Czudcu, Oleszycach, Uhercach i Załużu przygotowano 2486 kłód drewna liściastego, które klasą odpowiadają wymaganiom stawianym surowcowi na okleinę. Łączna objętość tego drewna to 2269 metrów sześciennych. Niemal połowę tej wielkości stanowi drewno bukowe (1106 m³.), sporo też zgromadzono okleiny dębowej (451 m³) i cieszącej się dużym popytem jaworowej (386 m³.). Stosunkowo dużo w tym roku jest też olszy czarnej (123 m³). Ofertę uzupełniają kłody brzozy, czereśni, dębu czerwonego, jesionu, klonu i wiązu. Drewno to zostało wybrane na składach przejściowych nadleśnictw spośród tysięcy sztuk pozyskanych w toku normalnych zabiegów pielęgnacyjnych i hodowlanych w drzewostanach.
– Nigdzie w Polsce nie ma takiego bogactwa gatunków liściastych, jak na Podkarpaciu, stąd oferta submisyjna jest tak zróżnicowana. – Twierdzi Andrzej Miara, naczelnik Wydziału Marketingu RDLP w Krośnie. – Spodziewamy się podobnego zainteresowania, jak w zeszłym roku. Prócz polskich, prawdopodobnie w przetargu wezmą udział firmy z Niemiec, Austrii i Estonii.
Od 16 lutego każdy klient może otrzymać katalog submisyjny i przez tydzień (do 22 lutego) dokonywać oględzin surowca na składach, po czym przesłać swoje propozycje cenowe na każdy z submisyjnych losów do biura submisji. W dniu 23 lutego o godz. 10.00 w Nadleśnictwie Brzozów, komisja przetargowa dokona otwarcia ofert. W ciągu kilku godzin znane będą wyniki. Bardzo pomocny jest tu specjalny program komputerowy, który pozwala szybko i sprawnie wybierać najkorzystniejsze oferty, podsumowuje wyniki w dowolnym układzie tabelarycznym, daje kupującym i sprzedającym pełną informację o przetargu, przygotowuje umowy sprzedaży i faktury za zakupione drewno. Submisja na terenie RDLP w Krośnie z ofertą ponad 2 tysiące metrów sześciennych to największy przetarg na cenne drewno w Europie środkowej.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Z historii submisji
Pierwszy tego rodzaju przetarg na Podkarpaciu zorganizowano w grudniu 1998 r. w Nadleśnictwie Brzozów. Zgromadzono wówczas 160 m³ drewna bukowego najlepszej jakości, w całych dłużycach. Zaproszono kontrahentów krajowych i zagranicznych, opracowano uproszczony katalog i regulamin przetargu, zakładający między innymi preferencję zakupu całej partii drewna. Oferty złożyło wówczas 5 firm a całość drewna zakupiła firma krajowa.
Na początku 1999 r. leśnicy z Krosna zapoznali się z przetargami organizowanymi na wzór niemiecki na terenie RDLP w Szczecinie, następnie obejrzeli giełdy drzewne w Niemczech oraz w RDLP Poznań, a poczynione tam obserwacje oraz własne doświadczenia były dodatkowym bodźcem do pracy. Już w grudniu 1999 roku, pracownicy służby nadzoru gospodarki drewnem wspólnie z pracownikami nadleśnictw, głównie leśniczymi, przystąpili do wybierania drewna pochodzącego z planowanych pozycji cięć, zwłaszcza cięć rębnych.
Wybrane drewno odpowiednio wymanipulowane, równo przycięte i zabezpieczone tzw. „esami” przed pękaniem, zostało dostarczone do składnic submisyjnych. Okazało się, że zainteresowanie submisją ze strony nadleśnictw było tak duże, że na składnicach zgromadzono 1.183 m³ drewna, głównie bukowego, a także olchowego, dębowego, jaworowego i czereśniowego. Drewno zostało pieczołowicie przygotowane, wyeksponowane i ponumerowane. Opracowany został katalog ze szczegółowymi informacjami o każdej sztuce ( losie) wraz z regulaminem, który określał sposób rozstrzygnięcia przetargu w formie submisji czyli bez podania ceny wywoławczej. Cenę zakupu określał oferent, a sprzedający wybierał ofertę o najwyższej cenie.
Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie submisji nastąpiło w dniu 25.02.2000 roku w siedzibie Nadleśnictwa Brzozów. Był to ostatni piątek lutego i w ten sposób określony termin, został już przyjęty jako stały. Od tej pory regionalną submisję zorganizowano już po raz ósmy.