W Puszczy Sandomierskiej powstanie 300-kilometrowy szlak przyrodniczy

Liczący ponad 300 kilometrów „Przyrodniczy Szlak Puszczy Sandomierskiej” powstanie w części północnej Podkarpacia na terenie nadleśnictw: Głogów, Mielec, Kolbuszowa (obszar RDLP w Krośnie) oraz Nowa Dęba i Rudnik (RDLP w Lublinie). Tuż przed świętami 23 grudnia 2009 roku w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu podpisali: Anna Wilińska – dyrektor CKPŚ i Kazimierz Kriger – nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa, które jest beneficjentem wiodącym i koordynatorem projektu.
W ramach szlaku przewidziano wykonanie dwóch nowych ścieżek przyrodniczych oraz modernizację 16 już istniejących tego typu obiektów. W celu uporządkowania ruchu turystycznego przewidziano 19 miejsc postoju pojazdów silnikowych. Powstaną też dwie „zielone klasy” do prowadzenia lekcji przyrody na łonie natury. Mała architektura została tak zaprojektowana, aby odciążyć miejsca występowania rzadkich gatunków ptaków żyjących na obszarze puszczy jak: kraska, bocian czarny, bielik, orlik krzykliwy, derkacz, a także ochronić botaniczny ewenement puszczy – wawrzynek główkowy. Spodziewanym efektem przyrodniczym będzie zachowanie i ochrona cennych ekosystemów przed dużą presją turystyczną ze strony mieszkańców aglomeracji miejskich takich jak: Rzeszów, Tarnobrzeg, Tarnów, Mielec i Stalowa Wola.
Na „Przyrodniczym Szlaku Puszczy Sandomierskiej” powstanie mała infrastruktura turystyczna służąca zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną presją człowieka. Ciekawa koncepcja jej budowy i modernizacji powstała w połowie ubiegłego roku. Przedstawiciele nadleśnictw gospodarujących na obszarze Puszczy Sandomierskiej oraz Gmina Kolbuszowa i Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej opracowali projekt łączący ścieżki przyrodnicze, miejsca postoju pojazdów i zielone klasy w jeden wspólny szlak. Pomysł znalazł akceptację i został zgłoszony do konkursu w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.
– Przedstawiony wniosek został przez ekspertów bardzo wysoko oceniony i znalazł się na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania – opowiada Bartłomiej Peret, pomysłodawca przedsięwzięcia, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Kolbuszowa. – Blisko 10 miesięcy trwało przygotowanie dokumentacji do dalszej oceny i weryfikacji. Pomysł znalazł również akceptację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który postanowił pokryć finansowy wkład własny beneficjentów.
Projekt obejmuje budowę zadaszeń, stołów, ławek, miejsc na ogniska, ogrodzenia, stojaków na rowery, oznaczenie tras, utwardzenie placów, budki lęgowe dla ptaków, rogatki leśne, tablice informacyjne i edukacyjne, materiały multimedialne oraz wydawnictwa edukacyjne. Łączny koszt całego przedsięwzięcia oszacowano na 2,9 mln zł..
Edward Marszałek, rzecznik RDLP w Krośnie