W Zarzeczu w Muzeum Dzieduszyckich

Wspólnie o losach pałacu i parku. W pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu (powiat Przeworsk) odbyło się spotkanie reprezentantów Związku Rodowego Dzieduszyckich Herbu „Sas” z władzami gminy, powiatu, służb konserwatorskich i instytucji wspierających: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Stowarzyszenia Pro Carpathia.

Wiesław Kubicki, wójt gminy Zarzecze, od lat czynił starania, aby cenny klasycystyczny zespół pałacowo-parkowy Dzieduszyckich w Zarzeczu uratować przed zniszczeniem. O skuteczności tych działań świadczy fakt uzyskania – 23 lutego 2007 roku – bezprecedensowego aktu zrzeczenia się praw majątkowych do całego zespołu wraz z wyposażeniem ze strony rodu Dzieduszyckich, nawet jeśli zostałaby uchwalona ustawa o reprywatyzacji. Warunkowane ono jednak było stworzeniem w pałacu Muzeum Dzieduszyckich, w którym znajdą się – przechowywane od lat 40. XX wieku w Muzeum w Jarosławiu – elementy dawnego wyposażenia pałacu: meble, obrazy, lustra i żyrandole. Muzeum to miało stanowić jedno z ogniw rezydencji arystokratycznych na Podkarpaciu, porównywalne do Sieniawy, Łańcuta, Przeworska i Przecławia. W zamierzeniu Związku Rodowego pałac wraz parkiem miał już na zawsze służyć polskiej kulturze, nauce, turystyce i kontaktom międzynarodowym. Te ostatnie wspomagałby utworzony w Zarzeczu Ośrodek Spotkań Międzynarodowych i Krajowych.
Dzieduszyccy zadeklarowali przekazanie około 25 portretów-wizerunków członków rodu mocno zapisanych w historii Polski oraz oryginały i kopie dokumentów, druków, fotografii i publikacji, które będą podstawą utworzenia archiwum rodowego.
Spotkanie w pałacu w Zarzeczu było elementem kontrolnym sprawdzającym wykonywanie poszczególnych paragrafów aktu notarialnego.
Izabela Maria Dzieduszycka, przewodnicząca Związku Rodowego Dzieduszyckich Herbu „Sas”, podkreśliła dobrą wolę wszystkich stron w realizacji ustaleń sprzed dwóch lat. Tematem zasadniczym dyskusji były jednak dalsze losy konserwacji zabytkowego kompleksu.
Wójt Wiesław Kubicki poinformował o przygotowaniu projektu renowacji i odtworzenia parku romantycznego z XIX wieku. Środki na ten cel – blisko 4 mln zł, gmina ma zamiar uzyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego. Józef Frączek, wiceprezes WFOŚiGW, przekazał informację o środkach na tego typu działania będących w dyspozycji Funduszu.
Podjęto decyzję, że Urząd Gminy we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Carpathia przygotuje dokumentację pozwalającą na uzyskanie środków na konserwację zabytkowego drzewostanu w parku z tego właśnie Funduszu.
Trwające kilka godzin spotkanie zakończyło wspólne zwiedzanie działającego już Muzeum Dzieduszyckich.

Krzysztof Zieliński