WIRTUALNE OBLICZE MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI

Stalowowolskie Muzeum działa nie tylko w realu. Tym, którzy zaczynają dzień od surfowania w sieci, pokazuje swoje wirtualne oblicze. A jest ono nie mniej ciekawe i bogate od tego rzeczywistego.
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w Internecie pojawiło się w roku 2002, wraz z przejściem do własnej siedziby przy ul. Sandomierskiej. Od tego czasu, wraz z rozwojem oferty Muzeum, przybywały strony, poświęcone szczególnie ważnym i obszernym tematom, jak: Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich: www.szlak-lubomirskich.stalowawola.pl, wirtualna wystawa COP dla przyszłości. Ludzie – przemysł – architektura: www.cop.stalowawola.pl, Szlak architektury art déco Stalowa Wola, Lwów: www.it.stalowawola.pl
Oprócz tych samodzielnych stron internetowych, Muzeum uruchomiło witrynę dotyczącą międzynarodowego konkursu Autoportret www.muzeum.stalowawola.pl/autoportret.
Większość stron internetowych Muzeum przygotowało w kilku wersjach językowych (polskim, angielskim, ukraińskim, słowackim).
Ostatnio doszły dwie nowe witryny, z czym wiązała się konieczność dokonania zmian technicznych.
–Internauci mieli przez pewien czas trudności z wchodzeniem na stronę Muzeum. Wystąpiły problemy techniczne, niezależne od Muzeum, które na szczęście już zostały rozwiązane – zapewnia Mariusz Nowak, informatyk Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. –Obecnie można swobodnie odwiedzać witrynę www.muzeum.stalowawola.pl.
Najnowsze witryny internetowe poświęcone są dwóm projektom. Pierwszy z nich jest uwieńczeniem kilkuletnich prac nad zwiększeniem dostępności stalowowolskiego Muzeum dla osób dotkniętych różnorodnymi dysfunkcjami: www.muzeum.stalowawola.pl/niepelnopsprawni. Witryna oprócz informacji o ofercie Muzeum dla niepełnosprawnych, zawiera forum, na którym muzealnicy dzielą się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.
Druga nowo założona witryna dotyczy projektu związanego z przypadającymi w wkrótce rocznicami: wybuchu II wojny światowej w 1939 r. i upadku komunizmu w 1989 r.: www.muzeum.stalowawola.pl/senovictorii.
– Chcemy w ten sposób dotrzeć do ludzi młodych, którzy stanowią zdecydowaną większość internautów – mówi dyrektor Muzeum, Lucyna Mizera. – Na stronie można znaleźć informacje o naszych wystawach rocznicowych, ciekawe materiały dydaktyczne, ale także ofertę edukacyjną, na którą składają się takie przedsięwzięcia jak konkurs historyczno-dziennikarski, związane z nim warsztaty medialne, czy atrakcyjne zajęcia przybliżające realia lat 80., prowadzone z udziałem opozycyjnego drukarza.
Na stronie zamieściliśmy atrakcyjny materiał fotograficzny oraz film archiwalny z historii Solidarności. Zarówno materiał zdjęciowy, jak i filmowy będzie na bieżące aktualizowany .
Witryna Muzeum jest coraz powszechniej wykorzystywanym źródłem informacji dla osób wybierających się na wystawy, dla nauczycieli zamierzających skorzystać z zajęć , dla uczestników konkursów organizowanych przez Muzeum, a także dla mediów. W specjalnie utworzonym dziale: Biuro prasowe, dziennikarze znajdują najnowsze informacje o wydarzeniach muzealnych i bogaty materiał fotograficzny.