Wojomira dobrze się czyta

Okazało się, że zainteresowanie powojenną historią Bieszczadów było tak duże, że „zmusiło” wydawcę książki „Czar Bieszczadów. Opowiadania Woja” do poszerzonego jej drugiego wydania, tym razem w twardej okładce. Tak więc wspomnienia Wojomira Wojciechowskiego staja się „top’ową” literaturą.
On sam przybył w tę część Polski w roku 1958 i swoją opowieść zaczyna od tych pionierskich czasów, wiernie oddając niezwykłą atmosferę okresu ich ponownego zasiedlania. Barwne wspomnienia snuje do roku 2003 (momentu przejścia na emeryturę), opierając je na własnych przygodach i ilustruje je licznymi zdjęciami z tamtych czasów, potwierdzając zarazem wiarygodność i dokumentalny charakter tej książki.

Wojomir Wojciechowski, Czar Bieszczadów. Opowiadania Woja. Wydawnictwo Carpathia, II wydanie, Rzeszów 2010