Wolontariusze w Komańczy

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy „WILK” po raz pierwszy w sierpniu i wrześniu br. gościło czterech studentów-wolontariuszy z Uniwersytetu Warszawskiego. Odbywali on trzytygodniowe praktyki studenckie w ramach programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i CITI Handlowego „Citi helps students. Students help loccaly”.

– Dzięki pracy i zaangażowaniu tych młodych ludzi udało nam się sprawnie przeprowadzić badania ankietowe na terenie naszej gminy w ramach Akcji „Masz głos Masz wybór” organizowanej przez Fundację Batorego i Szkolę Liderów – wyjaśnia Jolanta Dal, prezes Stowarzyszenia „WILK”.
Studenci uczestniczyli w zebraniu 371 ankiet, następnie samodzielnie dokonali ich analizy i przygotowali raport . Zorganizowali również pokaz filmowy dla mieszkańców i młodzieży, warsztaty z grafiki komputerowej oraz prezentację multimedialną o działalności stowarzyszenia.
– Zachęcamy również inne organizacje pozarządowe, którym brakuje rąk do pracy, aby również ubiegały się o taką pomoc. Naprawdę warto. I dziękujemy organizatorom tego programu: Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz CITI Handlowemu za pomysł aby w ten sposób pomagać organizacjom pozarządowym a młodym ludziom dać możliwość zdobywania praktycznej wiedzy na temat pracy trzeciego sektora – dodaje prezes Jolanta Dal.