Wyróżnione Podkarpackie

Nasze województwo jako jedno z dwóch w kraju, wzięło udział w XI Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii. Nasz region reprezentował marszałek Leszek Deptuła.
W trakcie spotkania z 200 przedstawicielami kręgów gospodarczych Polonii, którzy przybyli z 30 krajów, odbyła się Prezentacja Polskiej Żywności – „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, podczas której Podkarpackie okazało się bezkonkurencyjne. „Nasze” stoisko cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem a wielu podkarpackich producentów nawiązało współpracę z osobami polskiego pochodzenia prowadzącymi działalność gospodarczą i promocyjną za granicą.