Rozkręcą rzeszowską turystykę

RZESZÓW. Jednym ze sposobów na ożywienie wciąż słabo rozwiniętej w naszym rejonie turystyki może być, utworzony niedawno w Rzeszowie, podkarpacki oddział Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Hotelarstwa i Gastronomii. Siedzibą oddziału jest Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.
– Chcemy promować podkarpacką gastronomię i tutejsze hotelarstwo – mówi Marek Pikuła, prezes Oddziału, wicedyrektor ZSG. – Ale do tego potrzebna jest m.in. wykształcona kadra, rozwój miejscowych firm, związanych z hotelarstwem i gastronomią, a także współpraca z władzami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem tutejszej turystyki. Tym wszystkim zajmie się właśnie Stowarzyszenie i jego członkowie.

W skład podkarpackiego oddziału PSPHiG weszli już m.in. właściciele prężnie działających w okolicy restauracji, hoteli i cukierni: Nowego Dworu, Atlantydy, Hubertusa oraz istniejącej od kilkudziesięciu lat w Rzeszowie cukierni Orłowski i Rak, a także Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. – Do stowarzyszenia może należeć każdy, działający w hotelarskiej czy gastronomicznej branży, kto chce wymieniać się doświadczeniami i wspierać rozwój rodzimej turystyki – dodaje M. Pikuła.

Członkowie Stowarzyszenia będą mogli, dzięki wzajemnej współpracy, organizować zagraniczne i krajowe praktyki dla przyszłych pracowników restauracji i hoteli, wspólnie rozwiązywać problemy związane z branżą oraz organizować zawody i konkursy nie tylko regionalne czy krajowe ale i międzynarodowe. Ponieważ główną siedzibą PSPHiG jest Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, każdy z członków Stowarzyszenia będzie mógł posługiwać się dyplomami i certyfikatami wydawanymi przez tę uczelnię.