Odkryto zabytkowe malowidła

PRZEMYŚL. Na parterze budynku starostwa powiatowego znaleziono barokowe freski przedstawiające sceny z „Męki pańskiej”. Jest to cenne znalezisko, bowiem jako jedno z niewielu malowideł zachowało się w świeckim budynku.
Funkcja budynku na pl. Dominikańskim, wielokrotnie się zmieniała. Pierwotnie mieścił się tutaj klasztor dominikanów. – Pierwszy fresk został znaleziony, a następnie odrestaurowany w 1997 roku. Jest to pozostałość po barokowej polichromii – mówi Zdzisław Szeliga, inspektor ds. mediów Starostwa Powiatowego w Przemyślu. – Ten budynek to dawny klasztor, gdzie było dużo bogato zdobionych ornamentów. Teraz, kiedy trwa remont na parterze, odnaleziono bardzo cenne fragmenty fresków. Miejsce gdzie się znajdują to dawny korytarz krużgankowy, a sceny jakie tam są namalowane obrazują „Mękę pańską”.

W poniedziałek (12 września) po południu, kiedy zaczęto skuwać tynk w pomieszczeniach dawnego klasztoru, odkryto fragmenty polichromii. Przybyła na miejsce komisja, wraz z konserwatorem zabytków, stwierdziła, że jest to bardzo cenne i rzadkie znalezisko, a w związku z tym, należy je zabezpieczyć. – Co prawda terminy prac nas gonią, ale znalezisko należy zabezpieczyć – mówi starosta przemyski Stanisław Bajda. – Konserwator zabytków obiecał 22 tysiące złotych na odrestaurowanie znaleziska. Konserwacją techniczną i estetyczną malowideł zajmuje się Stanisław Sęk.

Budynek klasztorny, gdzie siedzibę ma przemyskie starostwo, ma ciekawą historię. Klasztor budowano od 1575 roku. Powstało wtedy cellarium murowane z drewnianymi stopniami. Dobudowano również prezbiterium kościoła oraz budynek dla służby klasztornej. W 1588 roku pożar strawił część budynków, ale już rok później jego odbudowę i dodano też skrzydło wschodnie z reflektarzem i ośmioma celami w dormitorium. Przez kolejne lata postępowała rozbudowa klasztoru. Już w końcu 1787 roku klasztor zaczął pełnić funkcję świecką- mieściły się tutaj urząd cyrkularny, a później – sąd, mieszkania prywatne, magistrat, a nawet więzienie. Po II wojnie światowej pomieszczenia zajmowały kolejno Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych i Urząd Wojewódzki, a obecnie Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Autor: DOROTA SZTURM-SZAJAN, SN