Wystawa SKARBY PRZYRODNICZE

Muzeum Podkarpackie w Krośnie od wielu lat prowadzi współpracę z Szariskim Muzeum w Bardejowie w Słowacji. Jednym z jej wyników będzie wystawa o tematyce przyrodniczej prezentowana w krośnieńskim muzeum w okresie od 9 czerwca do 21 sierpnia br. Dział Przyrodniczy w Szariskim Muzeum powstał w 1956 r. z inicjatywy PhMr. Tibora Weisza. Swoją działalnością obejmował początkowo tereny wschodniej Słowacji później także Bułgarii, Rumunii, byłej Jugosławii a nawet Kuby. Pierwszą ekspozycję zorganizowano już w 1957 r. W latach 60. i 70. XX w. pozyskano większość zbiorów głównie w wyniku własnych wypraw terenowych. W początkach lat 80. XX w. dział otrzymał własną siedzibę w budynku przy ul. Rhodyho zaś 6 czerwca 1986 r. została otwarta stała ekspozycja. Prezentowane są na niej okazy fauny z różnych stron świata oraz flora i fauna północno-wschodniej Słowacji. Większość eksponatów ukazana jest w dioramach odtwarzających naturalne warunki przyrodnicze. W dziale przyrodniczym Szariskiego muzeum zgromadzono ponad 700 000 eksponatów, w tym: owady, ślimaki, ssaki, ptaki oraz 1700 okazów wypreparowanych zwierząt. Pod względem wielkości i bogactwa bardejowska kolekcja jest drugą na Słowacji po Muzeum Narodowym w Bratysławie. Dział prowadzi współpracę z wieloma muzeami, instytutami naukowymi i uniwersytetami słowackimi, a także zagranicznymi.
Na przygotowanej w Muzeum Podkarpackim w Krośnie zaprezentowane zostaną bogate i różnorodne zbiory działu przyrodniczego bardejowskiego muzeum. Pokazane zostaną skamienieliny, muszle, owady, ptaki i ssaki. Barwne fotografie przybliżą warunki środowiska naturalnego Górnego Szarisza i Wschodniej Słowacji. Zwiedzający wkroczy w przepiękny świat karpackiej przyrody, pozna jej urok i tajemnice.

Wiadomość została nadesłana przez: Agnieszka Wójcicka