Wystawa w Przemyślu

Do 30 grudnia w Archiwum Państwowym przy ul. Lelewela można oglądać wystawę „Tradycje regionalne” – kultura i sztuka Wyszatyc i okolic. Prezentowane na niej są prace pana Antoniego Jarocha lekarza medycyny, pochodzącego z Wyszatyc. Składa się na nią zbiór własnoręcznie wykonanych plansz z fotografiami z regionu, etnograficznymi opisami zwyczajów, a także prezentujące historię i kulturę mieszkańców wsi. Całość wzbogacona o księgi metrykalne z miejscowości i jej okolic, jak i o dokumentację geodezyjną pochodzącą z zasobu Archiwum.

Wystawa jest współorganizowana przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i Archiwum Państwowe w Przemyślu i można ją podziwiać w godzinach od 8:00 do 15:00.

Ponadto Archiwum Państwowe w Przemyślu informuje, iż w zakresie zadań stawianych przed urzędem znajduje się prowadzenie lekcji archiwalnych. W ramach lekcji proponujemy Państwu zapoznanie między innymi:
– z najstarszymi dokumentami zgromadzonymi w Archiwum a także z dokumentacją dotyczącą miast Przemyśla, Jarosławia, Przeworska i innych znaczących miejsc w regionie;
– dokumentacją metrykalną, kartograficzną, ikonograficzną, audiowizualną jak i akcydensową;
– z zasadami prowadzenia poszukiwań genealogicznych;
– ze sposobami ewidencjonowania archiwaliów z uwzględnieniem metod klasycznych i współczesnych (komputerowe bazy danych);
– z Archiwum jako urzędem przyjaznym użytkownikom;
– z zasadami pracy Archiwum;
– z księgozbiorem bibliotecznym i zasadami pracy pracowni naukowej.

Zapraszamy także do zapoznania z lekcjami o tematyce historycznej dotyczącej między innymi:
– dziejów Przemyśla;
– walki o niepodległość 1918 r.;
– stosunków narodowościowych w południowo-wschodniej Polsce XX w.;
– stosunków wyznaniowych w II Rzeczypospolitej.

Wszystkich zainteresowanych lekcjami prosimy o wcześniejsze umówienie terminu lekcji i zakresu informacji, jakie zostaną podane uczestnikom zajęć.

Informację sporządziła: mgr Izabela Glesmer