XIV konferencja Ochrona zasobów przyrodniczych Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery KW

W dniach 5-7.IX.2005 r. w Ośrodku Naukowo Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych odbędzie się po raz kolejny konferencja poświęcona „Ochronie zasobów przyrodniczych Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji są zagrożenia przyrody wysokogórskiej w Karpatach (ep). Wśrod zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele świata nauki zarówno z Polski jak i z Ukrainy, reprezentanci Parków Narodowych, Parków Krajobrazowych, Lasów Państwowych, Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ekofunduszu oraz przedstawiciele władz samorządowych okolicznych gmin i powiatu.

Szczegółowy program konferencji przedstwia sie następująco:

5.IX. 2005 (poniedziałek)
7.00-8.00 – Śniadanie
8.00-8.20 – Wydawanie materiałów konferencyjnych
8.20-8.40 – Otwarcie XIV konferencji MRB „KW” mgr inż. Jan Komornicki, dr Tomasz Winnicki
8.40-9.05 – Zagrożenia wysokogórskiej szaty roślinnej Karpat. prof. dr hab. Bogdan Zemanek, dr hab. Józef Mitka
9.05-9.30 – Zagrożenia gatunków naczyniowych strefy wysokogórskiej w ukraińskiej części Karpat. dr Lydia Tasenkevich
9.30-9.55 – Stan zachowania i zagrożenia porostów w strefie wysokogórskiej Bieszczadzkiego Parku Narodowego. prof. dr hab. Józef Kiszka, dr Robert Kościelniak
9.55-10.30 – Kawa i herbata
10.30-10.55 – Gospodarka pasterska i jej wpływ na ekosystemy wysokogórskie Karpat Wschodnich. mgr Yurij Nesteruk
10.55-11.20 – Ekologiczne znaczenie drzewostanów w strefie górnej granicy lasu w Karpatach Wschodnich i ich wrażliwość na zmiany antropogeniczne. dr inż. Stanisław Kucharzyk
11.20-12.00 – Dyskusja
12.00-12.25 – Analiza zagrożeń wysokogórskiej fauny w Karpatach. prof. dr hab. Jerzy Pawłowski
12.25-12.50 – Ornitofauna wysokogórska Karpat – problemy ochrony. prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński
12.50-13.30 – Dyskusja
13.30-14.30 – Obiad.
14.30-14.55 – Pokrywa glebowa strefy wysokogórskiej Karpat ep i jej zagrożenia. prof. dr hab. Stefan Skiba
14.55-15.20 – Struktura zespołów reducentów i ocena zagrożenia próchnic na górnej granicy lasu w Karpatach Ukraińskich. dr hab. Juriy Czarnobai
15.20-15.45 – Wpływ wypasu na właściwości gleb w strefie wysokogórskiej. dr hab. Oksana Maryskevych, dr Irena Shpakivska, mgr Mariam P’yatnytsya.
15.45-16.00 – Rola „Banku Nasion Gatunków Ginących Flory Polskiej w Powsinie” w zachowaniu zasobów genowych wysokogórskiej flory naczyniowej. mgr Roman Myranyi
16.00-16.30 – Dyskusja
16.30-17.00 – Kawa i herbata
17.00-17.30 – Przewidywane zagrożenia związane z ruchem turystycznym w parkach przygranicznych po wejściu w życie układu z Schengen w nowych krajach członkowskich UE. mgr inż. Jan Komornicki.
17.30-18.00 – Charakterystyka i zakres zagrożeń przyrody wysokogórskiej w Tatrzańskim Parku Narodowym (problemy, propozycje zabezpieczeń i procedur ochronnych). dr Paweł Skawiński, dr Zbigniew Krzan
18.00-18.30 – Charakterystyka i zakres zagrożeń przyrody wysokogórskiej w Babiogórskim Parku Narodowym (problemy, propozycje zabezpieczeń i procedur ochronnych). mgr inż. Józef Omylak , mgr inż. Tomasz Lamorski
18.30-19.00 – Charakterystyka i zakres zagrożeń przyrody wysokogórskiej w Bieszczadzkim Parku Narodowym (problemy, propozycje zabezpieczeń i procedur ochronnych). dr Ryszard Prędki, dr Tomasz Winnicki
19.00-20.00 – Dyskusja
20.00-21.00 – Kolacja.

6. IX. 2005 (wtorek)
6.30-7.30 – Śniadanie.
7.30-17.00 – Sesja terenowa – Tematy: Procesy naturalne i antropogeniczne wpływające na zasoby przyrodnicze ekosystemów połoninowych w Bieszczadzkim Parku Narodowym (Muczne, Bukowe Berdo, Krzemień, Tarnica, Wołosate) dr Ryszard Prędki, dr Tomasz Winnicki
17.00-18.00 – Obiad.
18.00-20.00 – Powrót do Ustrzyki Dolnych i odpoczynek.
20.00-22.00 – Kolacja i spotkanie dyskusyjne w Klubie Przyjaciół Bieszczadów.

7.IX. 2005 (środa)
8.00-9.00 – Śniadanie.
9.00-13.00 – Otwarte posiedzenie Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
a.Opracowanie kierunków działań zmniejszających zagrożenia przyrody wysokogórskiej w Bieszczadzkim Paku Narodowym;
b.Perspektywy współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Bieszczadzkiego Parku Narodowego w zakresie nauki i edukacji – wystąpienie Prorektora ds. badań i współpracy międzynarodowej Prof. dr hab. Szczepana Bilińskiego.
c.Zapoznanie się Rady z programem edukacji ekologicznej;
d.Zapoznanie się Rady z realizowanym planem badań naukowych;
e.Okresowa ocena pracowników naukowych;
f..Sprawy bieżące i dyskusja.
13.00-14.00 – Obiad.