XXXIX Dni Pogórza Dynowskiego – Zapraszamy !!!

Dni Pogórza Dynowskiego to impreza, która ma na celu promocję turystyczną i kulturalną Pogórza Dynowskiego, propagowanie folkloru, twórczości amatorskiej rodzimych i zaprzyjaźnionych społeczności lokalnych a także wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta i regionu oraz wymianę doświadczeń. W tegorocznej imprezie połączonej z Festiwalem Kultury Karpackiej wezmą udział zaproszeni twórcy ludowi, zespoły artystyczne i sportowe, stowarzyszenia regionalne, zaproszeni goście z terenów przygranicznych Ukrainy i Słowacji. Zapraszamy 26 czerwca – 3 lipca do Dynowa !!!

Program imprez XXXIX Dni Pogórza Dynowskiego
Festiwal Kultury Karpackiej

26 czerwca – Otwarcie XXXIX Dni Pogórza Dynowskigo
RYNEK MIASTA
10.45 – Przejazd gości „FESTIWALU GALICJA” i „DNI POGÓRZA DYNOWSKIEGO” kolejką żelazną
na trasie Jawornik Polski – Bachórz – Dynów
– Spotkanie władz miasta z zaproszonymi gośćmi imprez „Dni Pogórza” i „Festiwalu Galicja” w Karczmie „Pod Semaforem”
13.00 – Wernisaż rzeźb uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem.
14.00 – HEJNAŁ miasta Dynowa -Uroczyste otwarcie XXXIX DNI POGÓRZA DYNOWSKIEGO
14.15 – Dziecięca Estrada BDK Brzozów, MOKiR Dynów
16.00 – koncert zespołu karaimskiego SANDUHACZ z LITWY
– PREMIUM ze Słowacji – Stropkov
– EKOFESTYN
– Podsumowanie akcji sprzątanie rzeki San „LEON CZYŚCICIEL”
– I Dynowski konkurs KARAOKE
19.00 – Festyn taneczny z zespołem „UNITED”

30 Czerwca – NA LUDOWO I ROCKOWO
Rynek Miasta – Plac Targowy
10.00 – 13.00 – kiermasze handlowe „Litkup w Dynowie”
– koncert kapel ludowych
18.00 – I Dynowski Przegląd Zespołów Rockowych
– POSTMORTEMz Dynowa
– VENITAS z Dynowa
– WINNY ELEMENT SPOŁECZEŃSTWA z Przedmieościa Dubieckiego
– BREAK-DANCE – taniec MOK Przeworsk
– PECTUS- zespół pop-rockowy- Rzeszów

1 Lipca – NA SPORTOWO
Stadion LKS
10.00 – III Dynowski Turniej Drużyn Podwórkowych w piłce nożnej – stadion LKS.
15.00 -Turniej koszykówki – boisko SP nr 1w Dynowie
19.30 – II Wojewódzkie Prezentacje Kabaretowe

RYNEK MIASTA
DYNOWSKIE BYKOWISKO-KABARETOWISKO 2005
KACZKA PCHNIĘTA NOŻEM, MIEĆKA, NASZ, CHYBA NAPEWNO, ETAN
– Kapela Podwórkowa „Tońko”

2 Lipca – Bawimy się razem
Stadnion LKS
10.00 – 13.00 – „IGRASZKI zTEATREM „i” – teatr dla dzieci, gry, zabawy, konkursy

3 Lipca GALA FESTIWALU KULTURY KARPACKIEJ
Jubileusz 75 -lecia ORKIESTRY DĘTEJ i 140 lecia OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w Dynowie
11.00 – Uroczysta Msza OE w.w intencji Dynowskich Strażaków
12.00 – Przemarsz pododdziałów na Rynek miasta
– otwarcie uroczystości, wręczenie odznaczeń
– koncert orkiestr Dętych
– przemarsz pododdziałów ulicami miasta do Domu Strażaka
14.00 – Finał Festiwalu Kultury Karpackiej
„WPOSZUKIWANIU WSPÓLNYCH KORZENI”
– DZTL „JABŁONECZKA” MOK Przeworsk
– ISKIERKI- dziewczęcy zespół taneczny SP nr 1 Dynów
– „BARTKOWIACZKI” – zespół taneczny – SP nr 2 Dynów
– ZPiT Folklorny Subor – ORGONINA z Vranova -Słowacja
– Zespół muzyczny z KULIKOWA – Ukraina
– Oficjalne zamknięcie imprez w ramach programu „W poszukiwaniu wspólnych korzeni”
19.00 – Festyn taneczny – „ Lata szeośćdziesiąte, lata … .” z zespołem „RYTM”
22.00 – Pokaz ogni sztucznych