XXXVII Ogólnopolski Rajd – Twierdza Przemyśl

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu przy współpracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Koła Przewodników PTTK oraz Klubu Górskiego PTTK „Karpaty” organizuje w dniu 28 kwietnia br., XXXVII Ogólnopolski Rajd „Twierdza Przemyśl”. Celem rajdu jest przybliżenie naszemu społeczeństwu zabytków architektury militarnej Twierdzy Przemyśl, jej roli i znaczenia dla przebiegu działań wojennych w tej części frontu wschodniego I wojny światowej w latach 1914 – 1915. Rajd o znaczeniu ogólnopolskim ma za zadanie integrować środowisko turystów i krajoznawców z całego kraju oraz upowszechniać turystykę i krajoznawstwo w społeczeństwie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Ponadto uczestnictwo w rajdzie daje okazją bezpośredniego kontaktu z przyrodą, uczy jej poszanowania, umożliwia również zapoznanie się z bogatą historią Przemyśla i Ziemi Przemyskiej.

Trasy rajdu:
rasa nr 1
* Zbiórka o 6:50 na przystanku przy ul. Jagiellońskiej w kierunku pl. Na Bramie.
* Odjazd o godz. 7:01 autobusem MZK linii 13 do przystanku Łapajówka Krzyżówka.
* Przejazd kursowym autobusem na koszt własny uczestników.
* Przejście czarnym szlakiem. Zwiedzanie fortu: Borek – Salis Soglio – Cyków – Jaksmanice – Łuczyce.
* Długość trasy:16 km.
* 16 pkt. do GOT, 16 pkt. do OTP
Przewodnik: Piotr Michalski

Trasa nr 2
* Zbiórka o 9:00 na Rynku pod fontanną.
* Przejście trasą: fort Trzy Krzyże – fort Zniesienie – zespół cmentarzy z okresu I Wojny – fort Nehrybka – Łuczyce.
* Długość trasy: 11 km.
* 11 pkt. do GOT, 11 pkt. do OTP
Przewodnik: Krzysztof Stadnik

Trasa nr 3 Klubu Górskiego „Karpaty”
* Zbiórka o godz. 7.15 na dworcu PKS. Odjazd o godz. 7.30 autobusem PKS do Fredropola.
* Przejazd kursowym autobusem na koszt własny uczestników.
* Wyjście na trasę: Fredropol – Kormanice – Malhowska Góra (284 m n.p.m.) -Malhowice – Stanisławczyk – Złota Góra ( 258 m n.p.m.) – Rożubowice – Fort III „Łuczyce”
* Długość trasy: 15 km
* 15 pkt. do GOT, 15 pkt. do OTP
Przewodnik: Dariusz Hop

Warunki uczestnictwa:
W rajdzie mogą brać udział zespoły zgłoszone przez szkoły i inne palcówki oświatowo-wychowawcze, oddziały, koła i kluby PTTK, inne organizacje turystyczne i społeczne, drużyny harcerskie, a także turyści indywidualni. Dzieci i młodzież szkolna mogą brać udział w rajdzie tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli lub rodziców) odpowiadających za ich zachowanie.
Od każdego uczestnika wymagane jest: posiadanie stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanego do pogody) oraz dokumentu tożsamości, zespołowe pokonywanie trasy, przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowanie się ustaleniom organizatorów.

Zakończenie rajdu: Zakończenie wszystkich tras odbędzie się o godz. 14 podczas wspólnego rajdowego ogniska na forcie Łuczyce.
W trakcie ogniska odbędzie się konkurs wiedzy o Twierdzy Przemyśl dla dzieci i młodzieży z nagrodami. Powrót do Przemyśla ok. 15. zamówionymi autobusami

Postanowienia końcowe: świadczenia w ramach wpisowego przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie zespołów ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zgłoszonych przez siebie uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawców.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. Szczegółowe informacje na temat rajdu można uzyskać w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK w Przemyślu.