Zaproszenie na II POLSKO- SŁOWACKIE ZAWODY NARCIARSKIE

II POLSKO- SŁOWACKIE ZAWODY NARCIARSKIE STAROSTÓW, PREZYDENTÓW, BURMISTRZÓW I WÓJTÓW KOMAŃCZA 2006. W dniu 18 lutego 2006 na stoku narciarskim w Komańczy odbędą się Drugie Polsko – Słowackie Zawody Narciarskie Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów z województwa Podkarpackiego z ich odpowiednikami po stronie Słowackiej.
Pomysłodawcą i organizatorem zawodów jest Wójt Gminy Komańcza Stanisław Bielawka natomiast honorowy patronat nad imprezą objęli Wojewoda Podkarpacki Ewa Draus; Poseł na Sejm RP Elżbieta Łukacijewska; Marszałek Województwa Podkarpackiego Leszek Deptuła.
Celem zawodów jest integracja środowisk samorządowych zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie, popularyzacja narciarstwa jako aktywnej formy wypoczynku wśród samorządowców i społeczności lokalnej. Efektem tej i podobnych imprez jest rozwój turystyki, kultury i sportu całego regionu.
Już po raz drugi w malowniczo położonej Komańczy, na stoku Dyszowej odbędą się zmagania tych, którzy nie tylko sprawują odpowiedzialne za region funkcje, ale dowodzą, że nieobce są im sprawy promocji turystyki i rekreacji w gminach górskich, sami stanowiąc przykład aktywnego spędzania czasu wolnego.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!