Bieszczady. Kamera internetowa w Równi

W 29 sierpnia uruchomiono kamerę internetową pokazującą Cerkiew w Równi. Link do kamery znajduje się na stronie startowej urzędu miasta w Ustrzykach Dolnych (Lewa, dolna część strony www). Po kliknięciu na link pojawia się okienko z obrazem z kamery odświeżanym co 5 minut. Poniżej obrazka znajduje się link „Cerkiew Równia LIVE !” pokazujący obraz z kamery odświeżany na bieżąco.
„Kilka kilometrów na zachód od Hoszowa, we wsi Równia znajduje się najpiękniejsza w tej okolicy cerkiew. Wybudowana przez cieśli ruskich (łemkowie, bojkowie?) nieznanych z nazwiska, na początku XVIII wieku. Jest to cerkiew o układzie trójdzielnym, składająca się z prezbiterium , nawy i babińca. Zbudowano ją z potężnych, drewnianych kloców na zrąb. Schody z babińca do dzwonnicy są wycięte w jednym kawałku”