Etnograficzne skarby

Nie ma bardziej przekonującego dowodu na wykazanie oryginalności kulturowej regionu niż dobrze przygotowane ilustrowane wydawnictwo lub mapa. A jeśli jeszcze okaże się, że drukuje się i jedno i drugie i są one bezpłatne, bo z unijnej dotacji, to nie może być lepiej. Stowarzyszenia: Kraina Sanu (Tryńcza) i PRO CARPATHIA (Rzeszów) przygotowały na okres wakacji wyjątkowy folder połączony z mapą -„Skarby Krainy Sanu” – prezentujący najciekawsze walory etnograficzne siedmiu gmin powiatu leżajskiego i przeworskiego.

Efektowne wydawnictwo to nie tylko dobre zdjęcia, ciekawe teksty, ale dziesiątki adresów twórców ludowych oraz Kół Gospodyń Wiejskich. – To ci właśnie ludzie, sięgając po wzorce sprzed dziesiątków lat, kontynuują tradycję etnograficzną naszego regionu – podkreśla Przemysław Pietrzyk, prezes Stowarzyszenia Kraina Sanu. – To chyba pierwszy na taką skalę podsumowanie dorobku naszego regionu.
Folderowi towarzyszy mapa, która w sposób graficzny ukazuje potencjał poszczególnych miejscowości. Znajduje się na niej wykaz tegorocznych najważniejszych imprez folklorystycznych prezentujących m.in. kulinaria regionalne.
– Jeżeli interesujesz się sztuka ludową: hafciarstwem, bibułkarstwem, wikliniarstwem, słomiarstwem czy zabawkami drewnianymi to ten folder i mapę musisz mieć – mówi Krzysztof Zieliński ze Stowarzyszenia Pro Carpathia, redaktor wydania. – Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia w Rzeszowie na ul. Gałęzowskiego 6/319, gdzie można ja osobiście odebrać.