II spotkanie z podróżnikiem – Jacek Wnuk – Karpaty Wschodnie

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle w dniu 27 listopada 2008 roku zaprasza na II spotkanie
z podróżnikiem, podczas którego odbędzie się prelekcja Jacka Wnuka „Karpaty Wschodnie”. Autor podczas półtoragodzinnego spotkania podzieli się wrażeniami oraz informacjami praktycznymi, które zdobył podczas wielu wypraw w górach za wschodnią granicą.
Prelegent to pasjonat jeszcze dzikiego zakątka Karpat, który postara się go przybliżyć wszystkim zainteresowanym podczas prelekcji połączonej z pokazem slajdów.
Spotkanie z podróżnikiem odbywa się dzięki pomocy finansowej Firmy Habys z Jasła.

Jacek Wnuk – doktorant Instytutu Nauk o Ziemi UMCS Lublin, absolwent tegoż samego uniwersytetu, kierunku Geografia – praca magisterska: „Wycieczki geograficzno – geomorfologiczne w ukraińskie Karpaty Wschodnie w pasmo Czarnohory” i PWSFTviT
w Łodzi, Wydziału Operatorskiego specjalności Fotografia, dyplom: Album fotograficzny „Karpaty Wschodnie”. Swoje pasje podróżnicze: geografie i fotografie rozwijał studiując te kierunki. Od wielu lat przemierza Wschodnio Karpackie bezdroża, czego efektem są jego prace dyplomowe, wystawy i pokazy slajdów. Organizator wielu wypraw popularnonaukowych w trudnodostępne tereny Ukrainy, Rumuni, Białorusi i Rosji. Pracował również jako wolontariusz w Międzynarodowej Inicjatywie Humanitarnej w Czeczenii. Od 2007 roku prowadzi portal internetowy www.karpatywschodnie.pl.

MDK Jasło