IV Ogólnopolski Spływ Kajakowy – WISŁOKA 2004

Już 1 lipca na rzece Wisłoce rozpocznie się ogólnopolski spływ kajakowy. Oranizatorami tego spływu są Urządy Miast i Gmin: Brzostek, Dębica i Pilzno Pilzno, STRiK “Dunajec” w Krakowie, Gminne Centrum Kultury w Brzostku, Dom Kultury w Pilźnie, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, Ośrodek Rekreacyjny „Jałowce” w Kozłowie.
Dla zainteresowanych podajemy regulamin przesłany przez Urząd Miasta w Dębicy. Jeżeli wśród Was znajdą się jeszcze zainteresowane osoby to prosimy kontaktować się z podanymi niżej osobami, które zajmują się organizacją tej imprezy.

REGULAMIN:
IV OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY “ WISŁOKA 2004

na trasie : Brzostek – Pilzno – Kozłów k/ Dębicy
w terminie 1-4 lipiec 2004 r
Pod Honorowym Patronatem
Marszałka Województwa Podkarpackiego
Fabryki Farb i Lakierów “Śnieżka” S.A.

Celem, jaki założyli sobie organizatorzy spływu jest turystyczna promocja regionu i wyeksponowanie mało znanej ale uroczej i dzikiej rzeki Wisłoki.
Warunki uczestnictwa:
Spływ ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć kajakarze którzy ukończyli 18 lat. W spływie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły lat 18-tu, pod warunkiem zgłoszenia się na spływ pod opieką osób pełnoletnich i będą posiadać zgodę rodziców lub osób prawnych na uczestnictwo w spływie.
Uczestnicy spływu biorą udział w imprezie na własnym sprzęcie i na własną odpowiedzialność przy czym warunkiem niezbędnym i decydującym o dopuszczeniu do startu jest umiejętność pływania potwierdzona „kartą pływacką”, „patentem żeglarskim „ lub pisemnym oświadczeniem osoby pełnoletniej o posiadaniu takiej umiejętności. Do startu dopuszczamy kajaki „jedynki” i „dwójki” przy czym „jedynki” tylko dla osób pełnoletnich a na „dwójkach” co najmniej jeden członek osady winien mieć ukończone lat 18. Każdy kajak musi być wyposażony w sprzęt ratunkowy a uczestnik spływu posiadać kamizelkę asekuracyjną.
Obowiązki uczestnika:
-przestrzeganie postanowień „karty turysty” i zasad bezpieczeństwa na wodzie,
-podporządkowanie się zarządzeniom i decyzjom organizatorów,
-przestrzeganie postanowień programu dziennego,
-niesienia pomocy – w razie konieczności- innym uczestnikom spływu,
Uczestnicy otrzymują:
-indywidualną pamiątkę spływu
-ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania spływu
-bezpłatne miejsce na polu namiotowym
-posiłek turystyczny
-udział w imprezach towarzyszących
Zakwaterowanie:
Organizatorzy zapewniają bezpłatne miejsce na polu namiotowym. Uczestników obowiązuje indywidualne wyposażenie w podstawowy sprzęt biwakowy/ namiot, materac, śpiwór/.Istnieje możliwość zakwaterowania w domkach campingowych- ale to już na własny koszt / 6 domków po 6 miejsc/. W tej sprawie kontaktować się należy z właścicielem Ośrodka w Kozłowie tel. 0 14 – 681- 10-00 lub kom. 0600293637.
Organizatorzy nie przewidują prowadzenia punktacji indywidualnej i zespołowej z wyjątkiem przewidzianych wyścigów. Przewidujemy jednak puchary dla
-najliczniejszego zespołu,
-zespołu, który przyjedzie na spływ z miejscowości najdalej oddalonej od Dębicy,( zespół conajmniej 3 osoby)
-zespołu najaktywniejszego i najweselszego,
-najliczniejszej rodziny / conajmniej 3 osoby)
-uczestnika o najdłuższym „stażu” wodniackim
oraz szereg innych niespodzianek, o których uczestnicy poinformowani zostaną w trakcie uroczystego otwarcia spływu. Udział w spływie jest bezpłatny.
Program spływu wraz regulaminem i kartą zgłoszenia ukaże się na stronie internetowej gminy Dębica dwa miesiące przed terminem spływu
www.ug-debica.regiony.pl – aktualności
Bliższych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje :
Danuta Cichańska tel. 014 676-05-01
Urząd Gminy w Dębicy fax 014 670-23-21
39-200 Dębica e-mail: [email protected]

PROGRAM
Dzień pierwszy – 1 LIPIEC 2004 r.
BRZOSTEK – godzina 16.00 przyjmowanie uczestników spływu na polu biwakowym w Brzostku
godzina 18.00 impreza inauguracyjna – w trakcie posiłek turystyczny nocleg na polu biwakowym w Brzostku.
BRZOSTEK – PILZNO (Strzegocice)
Drugi dzień 2 lipiec 2004r
godz. 9.00-10.00 – przyjmowanie i weryfikacja uczestników spływu – Brzostek
godz. 10.00 – uroczyste otwarcie spływu
godz. 11.00 – start do etapu Brzostek – Pilzno.
godz. 15.00 – meta zlokalizowana przed zaporą w Strzegocicach k/ Pilzna
godz. 15.30 – wspólny posiłek turystyczny
godz. 16.00 – wyjazd kierowców do Brzostka po pozostawione samochody.
godz. 17.00 – imprezy towarzyszące
Nocleg na polu namiotowym w Pilźnie –
Trzeci dzień 3 lipiec 2004r
godz.10.00 – otwarcie II etapu – start do etapu Pilzno – Kozłów
godz.14.30 – meta w Kozłowie / Gmina Dębica/ zlokalizowana na wysokości
Ośrodka Wypoczynkowego / prawy brzeg Wisłoki/
godz.15 – wspólny posiłek turystyczny
godz.16 – blok imprez towarzyszących , który rozpocznie się w Ośrodku w Kozłowie.
Już od godziny 14.00 – gry, zabawy na wodzie.
wyścigi o Puchar Wójtów i Burmistrzów organizatorów spływu i inne niespodzianki.
RUDI SCHUBERT Z ZESPOŁEM MUZYCZNYM
godz.17 – piknik w trakcie którego rozdanie nagród i wyróżnień oraz uroczyste zakończenie spływu.
Nocleg na polu namiotowym w Kozłowie do 4 lipca 2004r