Leśnicy i dziennikarze spotkali się w Lesie Medialnym

Posadzony przed dwoma laty Las Medialny w Łomnej k. Birczy rośnie i ma się dobrze. Mogli się o tym przekonać dziennikarze z Polski i Ukrainy, którzy 21 października wzięli udział w trzecim już, dorocznym spotkaniu, organizowanym przez leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie we współpracy z Międzynarodowym Programem Medialnym „Partnerstwo dla Demokracji” i Gminą Bircza. Zaszczycił je swą obecnością Janusz Onyszkiewicz, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, który otwierając uroczystość stwierdził:
– Sadzenie lasu jest najwspanialszym, apolitycznym aktem zbliżającym narody. Gratuluję pomysłodawcom i wykonawcom tego lasu, który już dziś działa na rzecz upowszechniania demokracji.
– Dziękujemy za Las Medialny. – Powiedziała redaktor Iryna Kyryczenko koordynator Programu na Rzecz Demokracji ze strony ukraińskiej. – Spotkania tutaj i warsztaty dziennikarskie to znakomita okazja do wzajemnego poznania się a tym samym pokonywania dawnych podziałów. Ten las naprawdę łączy ludzi.
Uroczystość zgromadziła przede wszystkim dziennikarzy i leśników z Polski i Ukrainy, ale wzięli w niej udział również wicewojewoda Robert Godek, Konsul ds. Prasy z Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, Susan Parker-Burns, konsul Małgorzata Hill z Ambasady Australii w Polsce, przedstawiciele samorządów a nawet młodzież z Domu Dziecka w Dynowie.
Trasą ścieżki przyrodniczej ponad 100 uczestników dotarło do Lasu Medialnego, w którym dokonano przeglądu dwuletniej już uprawy. Okazało się, że większość drzewek znakomicie rośnie, niektóre mają już prawie 2 metry wysokości. Kilkadziesiąt sadzonek uschniętych lub zgryzionych przez zwierzynę leśną trzeba było wymienić na nowe. Każdy miał więc okazję sadzić lub asystować w sadzeniu prawdziwego drzewa. Pod fachowym nadzorem leśników sadzili je zarówno dziennikarze, parlamentarzyści, samorządowcy, celnicy jak i wychowankowie Domu Dziecka. Była też okazja do zwykłych „rozmów przy sadzeniu lasu”. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie przed bramą i obeliskiem z trójjęzycznym napisem: „Las Medialny”, „Lis żurnalistskij”, „The Media Forest” i zejście do Łomnej, gdzie przy kaplicy św. Huberta miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie. Dyrektor RDLP w Krośnie, Jan Kraczek przekazał na ręce Anatolija Deyneki, dyrektora Lwowskiej Dyrekcji Lasów Państwowych Ukrainy, sadzonkę Dębu Papieskiego z numerem certyfikatu 124, potwierdzającym autentyczność pochodzenia drzewka od prastarego dębu „Chrobry”.
– To dar leśników z Podkarpacia dla naszych leśnych przyjaciół z Ukrainy. – Powiedział dyrektor Kraczek, po podpisaniu aktu przekazania, uroczyście wręczając sadzonkę. Jestem przekonany, że Dąb Papieski zasadzony we Lwowie, mieście, które odwiedził w swej pielgrzymce Jan Paweł II, będzie żywym symbolem naszych czasów i piękną pamiątką po słowiańskim papieżu.
Dąb zostanie posadzony w miejscu, gdzie Jan Paweł II odprawił mszę podczas swej pielgrzymki do Lwowa i będzie jednym z pierwszych elementów nowo powstającego Parku Papieskiego w tym mieście.

Dyrektor Deyneka zaprosił do następnego spotkania na Ukrainie, w Lesie Medialnym, który wiosną przyszłego będzie sadzony nieopodal Lwowa. Sama idea Lasu Medialnego ma gorących orędowników w dziennikarzach ukraińskich. Zresztą pomysł jego posadzenia po obu stronach granicy podsunęła lwowska dziennikarka Mariczka Kryżaniwska, podczas spotkania na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie” w 2003 roku.
– Las Medialny to unikalne przedsięwzięcie. Ten las naprawdę żyje nie tylko w naturze, ale i w naszej świadomości. – Stwierdził Marek Cynkar, sekretarz Fundacji na Rzecz Demokracji, dziennikarz Radia Rzeszów. – Przez cały rok, podczas comiesięcznych warsztatów dla dziennikarzy z Ukrainy, mówimy o nim i podkreślamy naszą więź z lasem i to nie tylko przy okazji poruszania tematów związanych ze środowiskiem. Ten las zbliża nas, dziennikarzy, również z leśnikami, niezwykłymi ludźmi, pozwala poznać wspólne troski i problemy. Jesteśmy wdzięczni za przyjęcie, trudno w Polsce i w świecie znaleźć przykład tak znakomitej współpracy dziennikarzy i leśników.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie