Najciekawszy Produkt Turystyczny PTTK

30 września br., mija termin składania wniosków w konkursie na „Najciekawszy Produkt Turystyczny PTTK”. Przedmiotem Konkursu są produkty turystyczne jednostek Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego (oddziały, Spółki PTTK, obiekty itp.) zgłaszane do oceny przez Zespół Konkursowy. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, Zespół ZG PTTK ds. Działalności Gospodarczej Oddziałów PTTK.
Celem Konkursu jest promocja najlepszych produktów Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego na rynku turystycznym, wspieranie działalności Oddziałów PTTK oraz innych jednostek Towarzystwa, poszukiwanie najciekawszych pomysłów na produkt turystyczny PTTK, zwiększenie aktywności gospodarczej Oddziałów oraz innych jednostek Towarzystwa, poprawa jakości i atrakcyjności istniejących już produktów turystycznych PTTK.

Najciekawszych 5 produktów Turystycznych PTTK w danym roku otrzymuje:
– znak-logo „Najlepszy Produkt Turystyczny PTTK 2006 roku”, bezpłatną promocję produktu na wszystkich targach krajowych i zagranicznych, na których swoje stoisko będzie miało PTTK, bezpłatną promocję produktu w katalogach turystycznych PTTK, nagrodę finansową ufundowana przez Zarząd Główny PTTK, której wielkość co roku ustali ZG PTTK.

Zasady konkursu