Podkarpacie korzysta z rządowego Programu budowy 100 obwodnic – osiem inwestycji w projekcie

W regionie Podkarpacia, na mocy rządowego Programu budowy 100 obwodnic, planowane jest stworzenie ośmiu obwodnic. W ciągu bieżącego roku, trwały zabiegi preparacyjne do rozpoczęcia procesów przetargowych na realizację siedmiu z tych inwestycji drogowych. Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Rzeszowie wystosował jeden przetarg na stworzenie projektu i następnie budowę obwodnicy dla miasta Sanok – dotyczy to drugiego etapu tej inwestycji.

Joanna Rarus, pełniąca funkcję rzecznika prasowego rzeszowskiego oddziału GDDKiA, podała do publicznej wiadomości, że w ramach przetargu na projektowanie i budowę drugiego etapu obwodnicy Sanoka, będącej częścią drogi krajowej nr 28, wpłynęło pięć ofert.

Zaplanowane przez GDDKiA środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą ponad 146,4 mln zł. Najniższa złożona oferta przewiduje koszty na poziomie ponad 129,7 mln zł, natomiast najwyższa propozycja przekracza 211,5 mln zł – informuje Rarus.

Obecnie wpłynięte oferty poddawane są szczegółowej ocenie, która odbywa się na podstawie trzech kryteriów. Pierwszym z nich jest cena, która stanowi 60 proc. oceny. Kolejne 20 proc. wynika z przedłużenia okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze. Ostatnie 20 proc. oceny dotyczy przedłużenia okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe oraz ich wyposażenie – dodaje rzeczniczka prasowa GDDKiA.