Podkarpackie Województwo otrzymuje dwie propozycje dostawy nowych pociągów, obie przekraczające przewidziany budżet

Do województwa podkarpackiego wpłynęły dwie oferty na dostawę trzech nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Obie propozycje niestety przekraczają planowany budżet samorządu. Mimo to, jedna z nich jest tylko nieco droższa od zakładanej sumy. Zakłada się, że dostawa tych pojazdów będzie mogła być zakończona pod koniec 2027 roku, około przełomu listopada i grudnia.

Powtórzenie przetargu na dostawę trzech 5-członowych elektrycznych pociągów (wraz z zapewnieniem utrzymania do momentu pierwszego przeglądu P4) dla województwa podkarpackiego można uznać za sukces. W wyniku tego procesu, samorząd otrzymał aż dwie oferty. Warto tutaj przypomnieć, że w przypadku pierwotnego przetargu nie zgłosiła się żadna firma.

Samorząd przewidział na realizację tego zadania budżet wynoszący 151,29 milionów złotych. Z kolei najtańsza oferta, złożona przez firmę Newagu, opiewa na kwotę 154,795 milionów złotych. Kwota ta obejmuje zarówno dostawę pojazdów, jak i ich utrzymanie, które jest wycenione na 24 miliony złotych. Droższa propozycja przysłana została przez poznańską firmę Cegielski. Ta firma oferuje realizację zadania za prawie 203 miliony złotych brutto, z czego sam koszt utrzymania wynosi 40,08 milionów złotych.

W specyfikacji technicznej dla oferowanych pojazdów założono takie parametry jak: maksymalna prędkość wynosząca 160 km/h, układ drzwi w konfiguracji 1–2–2–2–1, zewnętrzne drzwi w kabinie maszynisty oraz minimum 240 miejsc siedzących. Przewiduje się również przyspieszenie rzędu ≥ 0,8 m/s2. Wykonawca ma zapewnić miejsce na przewóz co najmniej czterech rowerów na stojakach lub wieszakach. W samych pociągach powinny znaleźć się gniazdka elektryczne, automaty do sprzedaży biletów oraz sieć wifi. Fotele mają być wygodne, rozmieszczone w układzie 2+2, wyposażone w uchwyty dla pasażerów stojących, podłokietniki, wieszaki na ubrania, schowki na czasopisma i magazyny, stoliki oraz kosze na śmieci.