PORTAL TWÓRCÓW POGRANICZA

Pogranicze polsko – słowackie to specyficzny, niezwykle malowniczy i bogaty pod względem kulturowym region. To miejsce, gdzie w sposób naturalny przenikają się kultury dwóch narodów – specyfika tego regionu jest odzwierciedlona w twórczości artystów mieszkających po obu stronach granicy.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie i dzięki wsparciu funduszy unijnych Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie utworzyło portal twórców pogranicza www.artkarpaty.eu. Znaleźć tu można notki o artystach, ich dane kontaktowe
oraz przykłady twórczości. Można także zamieścić informacje o sobie lub znajomych twórcach. Zapraszamy zatem do współpracy: [email protected]

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013