Przemyśl – Konserwatorskie plany na rok 2006

Z konserwatorskich zadań wykonanych w 2005 roku na przemyskim Rynku wymienić można renowację pochodzącego z XVI wieku kamiennego portalu w kamienicy Rynek 17 oraz elewacji z rokokową dekoracją kamienicy Rynek 19. Także w minionym roku zakończono remont wszystkich elewacji we wschodniej pierzei Rynku.
W pierzei południowej do restauracji pozostała elewacja kamienicy Rynek 15, gdzie pod warstwą tynków zachowały się sgraffita, które zostaną odsłonięte. Następnie przyjdzie czas na rekonstrukcje sgraffita zachowanego w małym fragmencie II piętra sąsiedniej kamienicy.
W pierzei północnej planowany jest remont elewacji budynku Rynek 5, która przykuwa wzrok swym bogactwem dekoracji architektonicznej. Remont czeka także sąsiednią elewację Rynku 6.
Należy także zwrócić uwagę na realizacje konserwatorskie we wnętrzach kościołów, gdzie zachowały się zabytki miasta najwyższej klasy. Zakończył się pierwszy etap prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w Archikatedrze Rzymskokatolickiej. Prace te zostały podzielone na dwa etapy, a ich zakończenie zaplanowano na 2006 rok.
Obecnie prowadzona jest dwuletnia konserwacja XVIII-wiecznych polichromii Stanisława Stroińskiego w Kaplicy Świętej Anny (kościół Świętej Trójcy), a także wieloletnie zadanie konserwatorskie w kościele Karmelitów Bosych przy rzeźbach rokokowych z XVIII wieku oraz
konserwacja neogotyckich ołtarzy w kościele NMP Nieustającej Pomocy na Błoniach.
Na zakończenie wspomnieć należy o pracach remontowo-konserwatorskich Dworku Orzechowskiego, który zasługuje na szerokie poznanie.
Wiele z zamierzeń jest jeszcze w fazie koncepcji i ich sprecyzowanie będzie możliwe w pierwszych miesiącach 2006 roku.

Źródło: Beata Kot „Realizacje i wizje”.

Krystian Rachwał został pierwszym społecznym opiekunem zabytków w Przemyślu. Powierzono mu opiekę nad wybudowanym w latach 1873-80 szańcem N XVIIb „Dynamit”. Obiekt, który wchodzi w skład Twierdzy Przemyśl znajduje się w dzielnicy Głęboka.
Projekt opracowany przez pana Rachwała, zakładający zagospodarowanie i opiekę nad budowlą, uzyskał pozytywną opinię m.in. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Być może w najbliższym czasie liczba społecznych opiekunów zwiększy się, ponieważ do Miejskiego Konserwatora Zabytków napływają kolejne wnioski o pozwolenie opieki nad zabytkami.

Źródło: Beata Kot – „Zabytki pod opieką”