Rada Sejmiku Województwa Podkarpackiego wesprze finansowo Słowację w odbudowie po trzęsieniu ziemi

Podczas ostatniego spotkania, które miało miejsce w poniedziałek, członkowie sejmiku województwa podkarpackiego podjęli decyzję o wsparciu finansowym swojego partnerskiego regionu na Słowacji, Kraju Preszowskiego. Zdecydowali o przekazaniu kwoty 600 tysięcy złotych na prace rekonstrukcyjne po niedawnym trzęsieniu ziemi, które spowodowało znaczne zniszczenia.

Kraj Preszowski jest partnerem województwa podkarpackiego i doświadczył katastrofy naturalnej w postaci trzęsienia ziemi w październiku minionego roku. Wiele uszkodzeń dotknęło ten słowacki region.

W trakcie sesji, radni w jednomyślnej decyzji zgodzili się na przekazanie 600 tysięcy złotych na naprawę szkód powstałych po trzęsieniu. Środki te będą przeznaczone na renowację muzeum regionu Vihorlat w Humennym, znajdującego się w budynku renesansowego pałacu datowanego na XVII wiek i Podduklańskiego Centrum Oświatowego w Świdniku.

Zebranie w Rzeszowie cieszyło się obecnością Jaroslava Makatury, wiceprzewodniczącego samorządu Kraju Preszowskiego. Wyraził on swoją wdzięczność radnym za ich „gest solidarności”. W swoim oświadczeniu podał, że całkowite straty spowodowane przez trzęsienie ziemi oszacowano na około 16 milionów euro.