Rzeki Podkarpacia: Wisłok

Wędrówka dolinami górskich rzek to jedna z ciekawszych metod odkrywania piękna Polski. Z jakich rzek może być dumne Podkarpacie? W tej części kraju wyróżnia się San i jego dopływy, w gronie których na szczególną uwagę zasłużył sobie Wisłok. Dlaczego?

Wisłok jest rzeką ciekawą z kilku względów. To lewy dopływ Sanu, który może się pochwalić długością osiągającą aż 220 km. Źródła tej rzeki znajdują się na stokach Wielkiego Bukowca na terenie Beskidu Niskiego, z kolei ujście Wisłoka do Sanu – w rejonie Dębna. Wisłok, podobnie jak wiele górskich rzek, może się pochwalić dość dzikim charakterem, a przede wszystkim – malowniczymi przełomami. Z rzeką tą wiąże się jednocześnie wiele ciekawych wydarzeń historycznych. Warto pamiętać, że w czasach Kazimierza Wielkiego doliną tej rzeki biegła granica pomiędzy Polską a Księstwem Halickim, z kolei w okresie zaborów rzeka ta oddzielała dwie ważne jednostki administracyjne: Galicję Wschodnią od Zachodniej. Fakt, iż Wisłok był niegdyś rzeką graniczną, nie jest jedynym powodem, dla którego jego dolina może się okazać ciekawym celem wycieczki historycznej. Nie brak przecież nad Wisłokiem interesujących miejscowości, które mogą się pochwalić średniowiecznym rodowodem. Krosno, Odrzykoń, Jasionka, Rzeszów – oto ciekawsze miejscowości, z jakimi można się spotkać w trakcie wycieczki doliną tej rzeki.

O tym, jak malowniczym regionem jest Podkarpacie, każdy z nas może się przekonać podczas wycieczki doliną Wisłoka. W trakcie takiej wyprawy zobaczymy i piękne krajobrazy, i wspaniałe miasta, na terenie których do dziś widoczne są cenne pamiątki z dawnych czasów. Efekt? Z takiej wyprawy każdy miłośnik podróży będzie zadowolony, każdy też w ciekawy sposób poszerzy swą wiedzę na temat Podkarpacia.