Zimowe Zawody w Ratownictwie Górskim 2005

W dniach 24-27 lutego w Ustrzykach Dolnych odbęda się zawody w Ratownictwie Górskim. W zawodach biorą udział zaproszeni ratownicy z Grup Regionalnych GOPR i TOPR, ratownicy z innych państw oraz inne zaproszone ekipy.
Klasyfikacja Zawodów: Zawody odbywają się w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Zawodnicy startują według kategorii wiekowych podanych w regulaminie. Koszt udziału w zawodach (dojazdu i ubezpieczenia)ponoszą uczestnicy zawodów. Koszt wyżywienia i zakwaterowania ponosi organizator

Nagrody:
Za zajęcie I – III miejsca nagrody rzeczowe (w każdej kategorii wiekowej i klasyfikacji)

Wyposażenie zawodników:
Zawodnicy przyjeżdżają w własną kompletną akią
Zawodnicy muszą posiadać apteczkę wg składu zatwierdzonego przez ZG GOPR